U bent hier

Openbaar onderzoek: RUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

Op 6 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 19/05/2020 tot en met 17/07/2020. De bevolking wordt uitgenodigd inspraakreacties over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te geven. Iedereen kan deelnemen. Het ontwerp en alle informatie over het openbaar onderzoek vind je op www.omgeving.vlaanderen.be/grup

Je kunt het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inkijken bij de betrokken gemeenten. Omwille van de corona-maatregelen kan inzage hier enkel op afspraak. Wie na raadpleging van het plan op de website, vragen heeft of de plannen op papier wil inkijken, kan contact opnemen met Goedele Schuerman, tel. 0491 25 97 03. De adressen en contactinformatie voor een afspraak vind je eveneens op www.omgeving.vlaanderen.be/grup

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 17 juli 2020 via de website www.omgeving.vlaanderen.be/grup. Reageren kan ook per brief. Overhandig je brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Rotselaar of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter