U bent hier

Ophokplicht voor vogels en pluimvee

Als gevolg van de uitbraak van vogelgriep zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook van toepassing zijn op vogels en pluimvee van hobbyhouders. Deze hobbyhouders zijn onder andere ook gezinnen die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en duivenmelkers. 

Deze maatregelen worden genomen om uw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk overgedragen door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten uw kippenren of vogelhok te houden. 

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen? 

  • U dient al uw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen.
    Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. 
  • Daarnaast moet u uw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. U mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven. 

Bij overtreding kunnen uw dieren in beslag worden genomen. 

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. U kan dus zonder problemen de eieren van uw dieren verder blijven gebruiken. 

Info: www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/ 

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter