U bent hier

Plan voor 2021: Rotselaar investeert in fietsveiligheid, onderwijs en sociaal beleid

De gemeenteraad keurde zopas de begroting voor 2021 en het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 goed. Tegelijk maakte het college van burgemeester en schepenen haar projecten en initiatieven bekend voor 2021. De focus ligt op fietsveiligheid, onderwijs en sociaal beleid.

Hoewel ook de gemeente - omwille van de coronacrisis - voor een onverwachte financiële uitdaging staat, wil het gemeentebestuur met een voorzichtig financieel beleid blijven investeren. De focus van de investeringen ligt volgend jaar op het realiseren van het gemeentelijke fietsplan, de vernieuwing van de gemeentelijke basisschool in Rotselaar-Heikant, de uitbouw van het sociaal beleid en de aanwerving van extra medewerkers om een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren aan de inwoners.

Veilige mobiliteit

De komende jaren maakt het gemeentebestuur een prioriteit van veilige mobiliteit in Rotselaar. Meer fietsveiligheid staat hierbij centraal. In het kader van het lokale fietsplan investeert Rotselaar een hoog bedrag in nieuwe fietspaden en fietsinfrastructuur. De opening van de eerste fase van de fietssnelweg ‘Abdijlaan - Pad onder ’t Spoor’ (485.000 euro) wordt in het voorjaar verwacht.

Daarnaast investeert de gemeente in 2021 590.000 euro in de vernieuwing van fiets- en voetpaden, onder meer in de Hellichtstraat en de Steenweg op Nieuwrode. De fietsverbinding tussen de Kloosterdreef en het Wingepark zal opnieuw worden geasfalteerd. Daarnaast zijn er werken gepland in de Heirbaan (tussen de Steenweg op Wezemaal en Bessenlaan) en de Torenhoflaan (tussen Terheidelaan en Sportoase De Toren). Deze straten worden fietsvriendelijk ingericht (245.000 euro).

Bovendien gaan er in 2021 twee grootschalige rioleringswerken van start. In Rotselaar-Heikant worden de Vakenstraat en de Steenweg op Gelrode vernieuwd met gescheiden riolering en nieuwe fietspaden (1.177.000 euro). In Wezemaal krijgen de Eektstraat, het Gemeentepad en de Eektweg een gescheiden rioleringsstelsel en wordt de buurt daarbij verkeersveilig aangelegd.

Daarnaast wordt ook de schoolomgeving van gemeentelijke basisschool Het Nest in Wezemaal verkeersveilig ingericht (100.000 euro). Aan vrijetijdscentrum ‘de Mena’ wordt er een overdekte fietsenstalling (10.000 euro) geplaatst en in Werchter komt er aan de Nieuwebaan, ter hoogte van de rotonde, een Mobipunt (12.500 euro) dat verschillende vervoersmogelijkheden samenbrengt.

Onderwijs en kinderopvang

Het gemeentebestuur investeert ook 361.442 euro in de vernieuwing van de gemeentelijke basisschool in Rotselaar-Heikant. Het gaat om de vernieuwing van de refters, het sanitair in de kleuterschool, schilderwerken, de vernieuwing van de speelplaatsen en de aankoop van nieuw schoolmeubilair. Daarnaast zijn er ook investeringswerken voor nieuw sanitair in kinderdagverblijf De Hummeltjes (30.000 euro).

Het Huis van het Kind wordt verder uitgebouwd tot een platform waar ouders en kinderen terecht kunnen voor thema’s als opvoeden en opgroeien, kinderopvang en gezondheidszorg. De gemeente voorziet in 2021 de bouw van het Huis van het Kind, waar de diensten van Kind & Gezin zich vestigen en waar de vele jonge gezinnen van Rotselaar voortaan terecht kunnen. Het Huis van het Kind wordt gehuisvest in een nieuwbouw in de Kapelstraat, naast gemeentelijke basisschool De Straal. De gemeente investeert 443.000 euro in de nieuwbouw en jaarlijks is er een werkingsbudget van 14.500 euro voor het Huis van het Kind.

Sociaal beleid

Met een vernieuwd sociaal beleid zet Rotselaar actief in op het versterken van de sociale samenhang. Rotselaar is een plek waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. De versterkte samenwerking van het Sociaal Huis met de gemeente biedt extra kansen om hier werk van te maken. Het zijn momenteel moeilijke tijden voor vele inwoners. In 2021 wordt het budget van het OCMW verhoogd met 164.000 euro. In 2020 en 2021 gaat er in Rotselaar maar liefst 252.500 euro extra naar sociaal beleid om mensen te helpen die momenteel met financiële moeilijkheden kampen.

In Rotselaar start vrijwilligersorganisatie ’t KOMtvanPAS een sociale kruidenier die kwaliteitsvoeding en basisproducten zal aanbieden voor wie het moeilijk heeft. Het Sociaal Huis subsidieert de werking met een investering van 30.000 euro en een jaarlijkse werkingssubsidie 12.000 euro.

De gemeente Rotselaar investeert de komende jaren, samen met huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen Arrondissement Leuven (SWAL), sterk in sociaal wonen. In 2021 wordt al het eerste nieuwe woonproject gerealiseerd. Zo komen er in Werchter maar liefst 62 nieuwe sociale woongelegenheden bij op de site naast de gemeentelijke basisschool De Kameleon: een mix van huur- en koopwoningen, met publieke groenvoorzieningen.

Recreatie en ontspanning

Actieve inwoners, verenigingen en buurtcomités worden in 2021 door de gemeente verder gesteund en krijgen extra ruimte voor vernieuwende projecten. De gemeente subsidieert het verenigingsleven jaarlijks met een budget van 165.000 euro. Daarenboven lanceert Rotselaar een nieuwe projectsubsidie (7000 euro) voor inwoners, om vernieuwende activiteiten in de gemeente te organiseren.

‘De koers is van ons’ telt meer dan ooit voor Rotselaar. Het 100ste WK Wielrennen doet Werchter en Rotselaar aan. Het is een topevenement met internationale uitstraling. De jubileumeditie van het wereldkampioenschap moet een sportieve week en een groots volksfeest worden, met de verenigingen. De gemeente voorziet ook zelf een budget van 12.000 euro voor de organisatie van een fandorp.

Met een participatietraject is, samen met de jongeren, onderzocht op welke manier het skatepark op de site van sportoase De Toren nog kan worden verbeterd voor een ideale sportieve en recreatieve beleving. Het skatepark wordt door de gemeente in 2021 verder uitgebouwd tot een belangrijke hotspot in de gemeente voor diverse vormen van jeugdcultuur (60.000 euro).

Kwalitatieve dienstverlening

De gemeente Rotselaar zet de volgende jaren verder in op een kwalitatieve en flexibele dienstverlening voor de inwoners. Er worden bijkomende medewerkers aangeworven om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. In 2021 voorziet de gemeente acht bijkomende medewerkers met de nadruk op het versterken van de dienst Omgeving. Het gaat om een nieuw sectorhoofd Grondgebiedzaken, diensthoofd Omgeving, diensthoofd Personeel, beleidsmedewerker Omgeving, twee adviseurs Omgeving, maatschappelijk assistent / projectmedewerker Sociaal Huis en een onthaalbediende.

Gezond financieel beleid

Ambitieuze plannen vragen natuurlijk om financiële middelen. De coronacrisis stelt ook het gemeentebestuur van Rotselaar voor stevige financiële uitdagingen. Er zijn meer onverwachte uitgaven en een stuk minder inkomsten. In een eerste voorzichtige raming wordt de impact van de coronacrisis voor de gemeente geschat op meer dan 685.000 euro. Door een stevige financiële buffer en de spreiding van investeringen kan het gemeentebestuur deze financiële impact spreiden over de komende jaren.

De financiële basisdoelstellingen blijven dus behouden. Rotselaar gaat resoluut voor een financieel gezond beleid waarbij er wordt geïnvesteerd in tal van nieuwe projecten, de belastingen niet worden verhoogd en de schuldenlast tegelijk zal dalen.

Het meerjarenplan 2020-2025 komt bovendien ruimschoots tegemoet aan de decretale verplichtingen.
De Vlaamse overheid stelt dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat (saldo van alle ontvangsten en uitgaven vermeerderd met het saldo van de vorige jaren) in geen enkel jaar negatief mag zijn. In het meerjarenplan van Rotselaar is het geraamde beschikbaar budgettair resultaat elk jaar positief. In het jaar 2021 wordt een beschikbaar budgettair resultaat van meer dan 2,5 miljoen euro voorzien, in het eindjaar van dit meerjarenplan bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat 3,8 miljoen euro. De Vlaamse overheid bepaalt tevens dat de geraamde autofinancieringsmarge (verschil tussen inkomsten en ontvangsten enerzijds en alle uitgaven en intrestlasten -aflossingen van leningen- anderzijds) voor 2025 minstens gelijk is aan nul. In het meerjarenplan van Rotselaar is de autofinancieringsmarge positief vanaf 2022. In 2025 bedraagt de autofinancieringsmarge 971.910 euro.

Tegelijk wordt ook de schuldenlast van de gemeente afgebouwd vanuit een realistisch en gezond perspectief, waarbij slechts een deel van de vrijgekomen leninglasten gebruikt worden voor het aangaan van nieuwe kredieten. In 2021 is de opname van een lening van 1,7 miljoen euro voorzien in het kader van de geplande investeringen. Het lokaal bestuur zal begin 2021 voor minder dan 26 miljoen euro aan financiële schulden uitstaan hebben. Hierdoor bedragen de kapitaalaflossingen en rentelasten in 2021 3,1 miljoen euro. De hogere rentevoeten uit het verleden worden bovendien stelselmatig afgetopt door een actief schuldbeheer.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter