U bent hier

Premies en subsidies

Projectsubsidie socio-culturele verenigingen

Gemeentelijke subsidie voor initiatieven die de jaarwerking overstijgen van erkende socio-culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad.

Subsidie ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator

Deze subsidie kan gebruikt worden voor de financiering van opleidingen en bijscholingen van jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren.

Subsidie voor Jeugdsportverenigingen

Gemeentelijke subsidie voor erkende jeugdsportverenigingen, die zij kunnen gebruiken voor hun jaarlijkse werking.

Subsidie voor sportaccomodatie

Gemeentelijke subsidie voor het bouwen, verbouwen of (her)aanleggen van vaste sportinfrastructuur of voor de aankoop van een AED-toestel dat permanent in de sportaccomodatie aanwezig is.

Subsidies voor jeugdwerking

Ben je actief in het jeugdwerk? Dan kun je, mits je voldoet aan de vereiste voorwaarden, genieten van enkele subsidies.

Werkingssubsidie socio-culturele verenigingen

Gemeentelijke subsidie voor de jaarwerking van erkende socio-culturele verenigingen die lid zijn van de Cultuurraad.