U bent hier

Premies en subsidies

Gemeentelijke borgstelling

De gemeente kan zich borgstellen voor een lening die door een erkende vereniging wordt aangegaan bij een financiële instelling om nieuwe infrastructuur op te richten of om bestaande infrastructuur te verbeteren op het grondgebied van Rotselaar.

Projectsubsidie socio-culturele verenigingen

Gemeentelijke subsidie voor initiatieven die de jaarwerking overstijgen van erkende socio-culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad.

Renteloze lening voor erkende verenigingen

Als erkende vereniging van Rotselaar kun je een renteloze lening aangaan bij de gemeente Rotselaar op voorwaarde dat het bedrag van de lening mogelijk is binnen de grenzen van het goedgekeurde budget van de gemeente. 

Subsidie ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator

Deze subsidie kan gebruikt worden voor de financiering van opleidingen en bijscholingen van jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren.

Subsidie voor Jeugdsportverenigingen

Gemeentelijke subsidie voor erkende jeugdsportverenigingen, die zij kunnen gebruiken voor hun jaarlijkse werking.

Subsidie voor sportaccomodatie

Gemeentelijke subsidie voor het bouwen, verbouwen of (her)aanleggen van vaste sportinfrastructuur of voor de aankoop van een AED-toestel dat permanent in de sportaccomodatie aanwezig is.

Subsidies voor jeugdwerking

Ben je actief in het jeugdwerk? Dan kun je, mits je voldoet aan de vereiste voorwaarden, genieten van enkele subsidies.

Werkingssubsidie socio-culturele verenigingen

Gemeentelijke subsidie voor de jaarwerking van erkende socio-culturele verenigingen die lid zijn van de Cultuurraad.