U bent hier

Premies en subsidies

Afvalpremie voor inwoners met een leefloon

Inwoners van Rotselaar met een leefloon ontvangen jaarlijks een premie van 25 euro via hun DifTar-rekening.

Mantelzorgpremie

Maandelijkse tussenkomst voor verzorgers van zwaar zorgbehoevende patiënten in hun thuissituatie.

Renovatie - aanpassingspremie

Bijkomende gemeentelijke aanpassingspremie, bovenop de aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant.

Toelage aan ouders van kinderen met een handicap

Ouders of opvoeders van kinderen met een handicap kunnen onder bepaalde voorwaarden een jaarlijkse toelage krijgen. Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de situatie van het kind. 

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.