U bent hier

Premies en subsidies

Afvalpremie voor inwoners met een leefloon

Inwoners van Rotselaar met een leefloon ontvangen jaarlijks een premie van 25 euro via hun DifTar-rekening.

Mantelzorgpremie

Maandelijkse tussenkomst voor verzorgers van zwaar zorgbehoevende patiënten in hun thuissituatie.

Renovatie - aanpassingspremie

Bijkomende gemeentelijke aanpassingspremie, bovenop de aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.