U bent hier

Rijbewijs aanvragen

Wat?

Om een motorvoertuig te mogen besturen op de openbare weg moet je minstens 18 jaar oud zijn en moet je over het juiste rijbewijs beschikken.

Sinds 2013 gebruiken alle Europese lidstaten een uniform Europees rijbewijs. Heb je nog een oud model, dan kun je bij de dienst Bevolking een nieuw Europees rijbewijs aanvragen. Voor landen waar ons Europees rijbewijs niet erkend is, moet je een internationaal rijbewijs aanvragen.

Heb je al een Europees rijbewijs in bankkaartmodel? Controleer zelf de vervaldatum, zodat je tijdig een nieuw rijbewijs kunt aanvragen.

De rijbewijzen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, waarin specifieke eisen worden gesteld op vlak van leeftijd, opleiding, … Naargelang het soort motorvoertuig dat je wilt besturen, moet je over een rijbewijs van een bepaalde categorie beschikken.

Meer info: www.belgium.be/nl/mobiliteit/rijbewijs

Voorwaarden?

Je kunt je rijbewijs aanvragen bij de dienst Bevolking van Rotselaar, op voorwaarde dat:

 • je ingeschreven bent in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Rotselaar
 • je beschikt over een in België afgegeven geldig identiteitsdocument
 • je met succes het theoretische en praktische rijexamen afgelegd hebt

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag moet persoonlijk gebeuren. Je betaalt het rijbewijs bij aanvraag.
 • Na vijf werkdagen kun je het rijbewijs afhalen, ook dat moet persoonlijk gebeuren.
 • Opgelet: als je het rijbewijs niet ophaalt binnen de 90 dagen na de aanvraag, wordt het vernietigd en moet je een nieuw rijbewijs aanvragen!

Wat moet je meebrengen?

 • Bij een eerste rijbewijs: het bewijs van het afgelegde praktisch examen.
 • In voorkomend geval: een rijgeschiktheidsattest groep 1 (bij een medische indicatie: ziekte of ongeval).
 • In voorkomend geval: een rijgeschiktheidsattest groep 2 (voor buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs, voor bezoldigd vervoer).
 • In voorkomend geval: bewijs van afgelegde herstelexamens.
 • In voorkomend geval: bewijs van verlies of diefstal afgehaald bij de politie.
 • Eventueel een bewijs van basiskwalificatie/vakbekwaamheid (voor C-categorieën en D-categorieën vereist voor professioneel vervoer).
 • Wanneer je je oud rijbewijs wil omwisselen voor een nieuw elektronisch model, moet je het oude rijbewijs inleveren wanneer je het nieuwe afhaalt.

Het rijbewijs wordt niet in de gemeente maar gecentraliseerd aangemaakt, op basis van de elektronische identiteitskaart. De foto en de handtekening worden automatisch opgehaald uit de databank. Je hoeft dus geen nieuwe pasfoto te voorzien, tenzij je een andere pasfoto dan die van je eID wilt gebruiken. Ook de handtekening kan vernieuwd worden indien deze niet meer dezelfde is.

Kostprijs?

 • 26 euro
 • Op de dienst Bevolking kun je betalen met je bancontactkaart

Bevolking

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 63 60
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9.00 tot 12.00 u.
Morgen gesloten
Alle openingsuren