U bent hier

Sociale hulp via sectorwerking

Wat?

Het Sociaal Huis (OCMW) biedt steun en bescherming aan personen en gezinnen die niet meer voldoende middelen hebben om een menswaardig bestaan te leiden. Dit kan door ziekte, ontslag, familiale problemen, faillissement, opname in een woonzorgcentrum, dakloosheid, …

Het Sociaal Huis kan je doorverwijzen naar de juiste dienst of materiële, sociale, financiële, psychologische en administratieve steun verlenen, zoals:

  • maatschappelijke integratie onder de vorm van een leefloon of tewerkstelling
  • schuldbemiddeling en budgetbeheer
  • arbeidstrajectbegeleiding
  • hulp voor mensen die hun land ontvlucht zijn
  • juridische bijstand

Voor wie?

Elke inwoner kan terecht bij het Sociaal Huis van zijn/haar gemeente. In Rotselaar heb je een zitdag voor elke deelgemeente: Rotselaar, Werchter en Wezemaal (sectorwerking).

Je komt langs op de zitdag van de gemeente waar je woont of verblijft.

Zitdagen

Verloop zitdag sectorwerking: hoe werkt het en wat breng ik mee?

Op de zitdag krijg je een gesprek met een maatschappelijk werker. Deze onderzoekt samen met jou je situatie en bepaalt wat hij/zij voor jou kan doen.

Beroepsgeheim

De maatschappelijk werker heeft beroepsgeheim, alles wat je vertelt blijft dus strikt geheim.

Wat breng ik mee?

Zoveel mogelijk relevante informatie om een beeld te geven van jouw situatie, bijvoorbeeld: bewijzen van schulden, schorsingsbrief van de werkloosheid, ...