U bent hier

Start digitale akte

Geboorte- of huwelijksakten op papier maken plaats voor digitaal, opgeslagen in een centrale databank. De akten worden in de toekomst enkel nog elektronisch ondertekend door de ambtenaar van burgerlijke stand. Deze verandering ging van start op 1 april 2019.

Geen balpen meer

Een geboorte, naamsverandering, huwelijk of echtscheiding: vanaf nu gebeurt zowel de opmaak als de aanvraag van de akten volledig digitaal. De aanvrager moet niets meer ondertekenen, de elektronische handtekening van de ambtenaar burgerlijke stand zal volstaan. Voor ceremoniële aangelegenheden zoals een huwelijk, zal er nog een document ondertekend kunnen worden door het echtpaar. Dit document heeft louter een emotionele waarde, geen wettelijke.

De verplichte digitalisering maakt komaf met de ongemakken die het archiveren van al deze papieren akten met zich mee bracht. Dankzij de digitalisering sparen steden en gemeenten op grote schaal papier, ruimte en bewaringskosten uit.

Automatische bijwerking van het rijksregister

Het rijksregister wordt nu automatisch bijgewerkt wanneer een akte wordt gewijzigd. De gemeenten, rechtbanken en buitenlandse consulaten hebben allemaal toegang tot de digitale databank. Bijgevolg kunnen uittreksels overal op dezelfde manier worden opgevraagd en afgeleverd. Concreet betekent dit dat je al je akten bij de dienst burgerlijke stand van je eigen gemeente kunt aanvragen. De akten kunnen alleen digitaal worden opgemaakt of gewijzigd door medewerkers die over de juiste toegangsrechten beschikken.

De gemeente Rotselaar heeft zich maandenlang voorbereid op de komst van de centrale databank (DABS). Oude akten vanuit lokale registers werden inmiddels overgezet naar de nieuwe databank. 

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter