U bent hier

Straatnamen gezocht

De gemeente start met een zoektocht naar straatnamen. Deze namen zullen bij de aanleg van nieuwe straten en trage wegen gebruikt worden. Speciaal hiervoor is een commissie in het leven geroepen, maar ook inwoners kunnen zelf een voorstel doen.

Straatnamen bieden een unieke kans om belangrijke figuren of typische kenmerken van de streek onder de aandacht te brengen. Met de opmaak van een lijst met potentiële straatnamen, wil het lokaal bestuur de eigenheid van onze gemeente in de kijker zetten. Tegelijk biedt dit project de kans om ook meer vrouwennamen in het straatbeeld te brengen. Een gepaste naam zal van de lijst gekozen kunnen worden bij de toekenning van nieuwe straatnamen of namen voor trage wegen.

Om deze lijst met straatnamen op te stellen, is er een adviescommissie met experts opgericht. De commissie heeft als taak om samen met de cultuurraad gepaste straatnamen te zoeken, maar ook op suggesties van inwoners in overweging te nemen. Want we hopen ook van de inwoners heel wat leuke suggesties te krijgen voor toekomstige straatnamen. Op die manier kan iedereen zich verbonden voelen met zijn of haar woonplaats!

Waar moet de straatnaam aan voldoen?

Het is belangrijk dat een nieuwe straatnaam steeds van toepassing is op die bepaalde plaats:

  • Je voorstel past in het lokaal karakter: dat kan te maken hebben met de locatie, een persoon of identiteit, een monument, geschiedenis, kunst of cultuur ...
  • Het doel is om de lokale identiteit verder te versterken.
  • We vragen extra aandacht voor de lokale geschiedenis, dit kunnen plaatsnamen zijn, specifieke kenmerken van een streek of buurt, historische gebeurtenissen of personen.
  • Persoonsnamen worden beperkt tot personen die al overleden zijn, maar er wordt ook specifiek gevraagd naar vrouwennamen omdat zij ondervertegenwoordigd zijn in het straatbeeld.
  • Toets je idee tot slot aan de historische of maatschappelijke relevantie en ‘duurzaamheid’: ook binnen 100 jaar moet de naam nog betekenis hebben.

Heb je een goed idee?

Als je een voorstel wil doen voor een straatnaam, licht dit voorstel dan bondig toe in enkele lijnen tekst. Voorstellen kunnen via dit formulier of per post t.a.v. adviescommissie straatnamen, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 15 september 2021. Let op, als je een voorstel instuurt, betekent dit niet automatisch dat dit als straatnaam wordt toegekend.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter