U bent hier

Toontje met zijn verken

Kermis of feestelijkheid
Activiteit afbeelding: 
Davidsfonds Rotselaar, de Landelijke Gilde van Rotselaar, het zangkoor Sint-Cecilia en pastoor Peter Kastekkere nodigen jullie uit om het feest van Sint-Antonius te vieren. Al vele jaren offeren de inwoners van Rotselaar rond het feest van Sint-Antonius varkenskoppen (en boter) die na de hoogmis per opbod verkocht worden. De opbrengst gaat steeds naar goede doelen waarvoor mensen uit Rotselaar zich inzetten. Vorig jaar kon Toontje tweeduizend euro schenken aan de projecten van de Gros.
Dit jaar kiezen we voor het project van vzw Ekimanyelo dat we leerden kennen via Jos Massy, onze omroeper bij de verkoop bij opbod. Deze vzw zorgde voor de oprichting van een school in Lodja, een stad in D.R. Congo. Ook werd in 2018 o.m. een openbare bibliotheek uit de grond gestampt. Verzamelde gelden zullen aangewend worden voor de verdere uitbouw van deze bibliotheek. Ook dit jaar gaat het feest van Toontje door op zaterdagavond. Het aanbod van varkenskop, pensen en groenten e.a. wordt weer wat meer uitgebreid met een verrassend werkstuk van Den Ateljee.
om 18 uur: aangepaste eucharistieviering in Sint-Pieterskerk
om 18.45 uur: verkoop van varkenskoppen, groenten en fruit, drank, soep, snoep
Waar: 
Kerkplein Sint-Pieter-Rotselaar
kerkplein
Rotselaar 3110
Wegbeschrijving

Vertel het verder