U bent hier

Verkavelen

Een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen, te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.

Opmerking: Op 23 mei 2019 heeft ‘het grondwettelijk hof’ de definitie van verkavelen van 31 december 2017 vernietigd. Hierdoor is bovenstaande definitie terug geldig.

Bijstellen verkaveling

Wil je de voorschriften van een verkaveling wijzigen? Dan vraag je een bijstelling van de verkaveling aan.

Maak een afspraak met de dienst Omgeving om na te gaan of je voorstel in aanmerking komt.

Omgeving

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 63 50
E-mailadres: 
omgeving@rotselaar.be