U bent hier

Verplichte kwaliteitsnormen

De Vlaamse overheid bepaalt minimale kwaliteitsnormen waaraan elke woning moet voldoen. Het gaat om normen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid.

Het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode stelt dat elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten qua:

  • elektrische installaties
  • gasinstallaties
  • verwarmingsmogelijkheden
  • sanitaire voorzieningen
  • verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden
  • oppervlakte van de woongedeelten
  • stabiliteit en de bouwfysica
  • toegankelijkheid en de veiligheid van trappen en balustrades
  • rookmelders

Voor huurwoningen: Woonkwaliteit huurwoning

Woning voldoet niet aan kwaliteitsnormen?

Als de woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen, dan is het in eerste instantie aangewezen dat de betrokken partijen onderling een oplossing zoeken. Lukt dit niet, dan kan een 'procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid' opgestart worden.

Neem in dit geval contact op met de technisch adviseurs van Rotselaar