U bent hier

Volmacht geven

Als Belg ben je vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Als je een niet-Belgische Europese inwoner bent en je bent geregistreerd als kiezer, dan neem je ook verplicht deel aan de verkiezingen. 

Je kunt ook op een eenvoudige manier iemand volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen.  Bij het volmachtformulier voeg je een attest dat aantoont waarom je niet kunt stemmen.

Volmachtformulier Belgische kiezer

Volmachtformulier Niet-Belgische Europese kiezer

Wat is een geldige reden om zelf niet te stemmen?

Opgelet:  Je moet de reden kunnen bewijzen met een attest:

Geldige reden  Attest
Ziekte of handicap Medisch attest
Beroep (als je in het buitenland verblijft:
ook geldig voor gezinsleden en mensen die meereizen en met jou verblijven in het buitenland)
Attest van je werkgever
Geloofsovertuiging Attest religieuze overheid
Studie     Attest van de directie van de school
Tijdelijk verblijf in het buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...) Attest tijdelijk verblijf in het buitenland
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...) Attest van de directie van de instelling
Schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook geldig voor gezinsleden) Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger
   

Aan wie kan ik een volmacht geven?

  • Je kunt een volmacht geven aan 1 andere kiezer naar keuze.
  • De persoon aan wie je volmacht geeft, moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. Je kunt dus als Belg geen volmacht geven aan een niet-Belgische Europese kiezer.
  • Elke kiezer kan maar 1 volmacht krijgen. 


Hoe geef ik een volmacht?

  1. Vul het volmachtformulier in en onderteken het beiden (jij en de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).
  2. Zorg voor een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stembureau kan. 
  3. De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, stemt in het stembureau dat op zijn/haar oproepingsbrief staat. Daarna kan hij/zij gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Hij/zij brengt volgende documenten mee:

Ik wil geen volmacht geven

Kun je zelf niet stemmen en wil je geen volmacht geven? Ook dan moet je met een attest (ziekte- of attest tijdelijk verblijf in het buitenland) of motivatiebrief bewijzen dat je een geldige reden hebt om niet te stemmen. 

Bezorg dit document aan het onthaal van het administratief centrum.

Meer info

www.verkiezingen.fgov.be