U bent hier

Vrijheidsstraat, Walenstraat, Kapoenstraat e.a. (Aquafin nv)

Aquafin start in het najaar van 2018 met infrastructuurwerken om het afvalwater te zuiveren van de inwoners van de Wijgmaalsesteenweg, Wilgen, Vrijheidsstraat, Hambosstraat, Kelfsstraat, Walenstraat, Voordestraat, Kapelleweg, Oude Tildonksesteenweg, Sint-Hubertusdreef, Kapoenstraat, Waterstraat en Pastoriestraat.

Volg het project op de website van Aquafin of schrijf je in op hun nieuwsbrief.

Infrastructuurwerken uitgevoerd door Aquafin

In verschillende straten wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Vuil water komt hier terecht in een nieuwe collector. Omdat traditionele afloop van het water hier niet overal mogelijk is, worden er zeven pompstations gebouwd. Het opgepompte water wordt vervolgens naar de collector geleid.
Bestaande riolering en grachten worden gebruikt voor de opvang van regenwater. In de Vrijheidsstraat, Walenstraat, Sint-Hubertusdreef, Pastoriestraat en een gedeelte van de Oude Tildonkseweg worden nieuwe regenwaterrioleringen en/of grachten voorzien.

Van ongezuiverd naar zuiver afvalwater

Na de realisatie van dit project zal het afvalwater van Haacht (Wakkerzeel), een deel van Rotselaar en een klein deel van Leuven verzameld worden op twee punten en hier worden aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk. Een deel van het vuil water wordt opgevangen ter hoogte van de Martelarenlaan (Haacht), waar de persleiding aansluit op de bestaande riolering. Het tweede punt sluit aan op de bestaande riolering ter hoogte van het kruispunt Wijgmaalsesteenweg/Pastoriestraat (Haacht).

Na de uitvoering van het project wordt het afvalwater van ongeveer 3100 inwoners bijkomend gezuiverd.

Verkeersmaatregelen Walenstraat

De gemeente neemt snelheidsremmende maatregelen in de Walenstraat.

Start van de werken

De start van de werken is voorzien in het najaar van 2018.

Verdere planning

Van zodra de aannemer gekend is, wordt een nieuwe infovergadering georganiseerd. Hierop wordt de concrete uitvoering besproken: timing en fasering van de werken, veiligheidsmaatregelen, bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.

Nuttige links

Infovergaderingen

Hieronder vind je de presentaties van de infovergaderingen: