Heirbaan

Update: 27 april 2023

In februari en maart zorgde de aannemer voor nieuw asfalt met aan beide zijden een goot voor de opvang van regenwater in de Heirbaan, tussen Steenweg op Wezemaal en Bessenlaan. Er werd begin april ook een fietssuggestiestrook aangebracht aan beide kanten. De ingrepen zorgen voor een verkeersveilige inrichting, een eenduidig wegbeeld en een versmalling van de straat van 5 naar 4 meter.

De straat is weer toegankelijk voor alle verkeer. In het najaar volgt nog een vernieuwing van de nutsleidingen en de aanleg van grastegels in de bermen.

Projectzone

Het deel van de Heirbaan, tussen Steenweg op Wezemaal en Bessenlaan.

Waaraan wordt gewerkt?

Asfalt en betere opvang regenwater

Het deel van de Heirbaan krijgt nieuw asfalt met aan beide zijden een goot voor opvang van het regenwater. Er komen meer waterkolken langs de straat, waardoor meer afvloeiend regenwater van de Heikantberg wordt opgevangen. De bestaande riolering blijft behouden.

Verkeersveilige inrichting

De huidige inrichting van de weg is niet verkeersveilig en leidt tot verwarrende situaties. De plantvakken zorgen voor een chaotisch wegbeeld, waarbij de plaats van de verschillende weggebruikers onduidelijk is. Daarbij komt de fietser vaak ongelukkig terecht tussen de auto en de plantvakken. 

De aanpak van de nieuwe verkeerssituatie kadert in het plan van de Ouderraad om de knelpunten in de brede schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool in Rotselaar-Heikant duurzaam te verbeteren. De aannemer richt de straat verkeersveilig in met nieuw asfalt en aan beide zijden een goot voor opvang van het regenwater. Fietssuggestiestroken in beide richtingen geven de positie van de fietser op de rijbaan duidelijk aan. Ze maken bovendien automobilisten attent op de aanwezigheid van fietsers. Zo krijgt de straat een eenduidig wegbeeld. De straat wordt ook versmald waarbij de totale verharding van 5 meter naar 4 meter breedte gaat. Door die ingrepen zal het nieuwe wegbeeld een stuk duidelijker zijn en ook aanzetten tot trager rijden. De gemeente plaatst een digitaal snelheidsinformatiebord (SIB) om de automobilisten te sensibiliseren. Indien nodig volgen nadien nog bijkomende verkeersremmende maatregelen. 

Nutswerken en grastegels

Na afloop van de werken, volgt er op korte termijn nog een vernieuwing aan de elektriciteitskabels en aan de waterleiding. Die werken zijn voorzien in het najaar en worden in de berm naast de nieuwe rijweg uitgevoerd. Als die vernieuwing klaar is, legt de gemeente nog een strook grastegels aan beide zijden van de weg om bij uitwijkbewegingen de bermen te beschermen.

Wanneer is de rest van de Heirbaan aan de beurt?

In combinatie met rioleringswerken en de aanleg van de fietssnelweg F25 komen de andere delen van de Heirbaan aan bod. Zo krijgt de hele Heirbaan een duidelijk en eenvormig wegbeeld met ruimte om veilig te fietsen.