U bent hier

Woningonderzoek

Woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Vermoed je dat jou woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen? Vraag dan een woningonderzoek aan.

Vraag ik onmiddellijk een woningonderzoek aan?

Neen. Als huurder heb je meldingsplicht:

  1. Breng de eigenaar of verhuurder van de woning eerst schriftelijk op de hoogte van de problemen. 
    Onze technische adviseurs helpen je graag verder met het opstellen van een brief waarin je je klachten overmaakt aan de eigenaar.
  2. Reageert de eigenaar niet of niet gepast op de melding, dan vraag je een woningonderzoek aan.

Hoe vraag ik een woningonderzoek aan?

  • Een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid vraag je aan bij de gemeente
  • De gemeente mag ook zelf het initiatief nemen.
  • Andere overheden (gewest, OCMW, ...) en sociale (woon)organisaties kunnen eveneens een verzoek indienen.
  • De gemeente moet elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten.

Gevolgen van een woningonderzoek

Een woning die ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, wordt opgenomen in een inventaris. Als de woning langer dan een jaar op die inventaris staat, dan moet de eigenaar mogelijks een heffing betalen.

Het is de bedoeling dat de eigenaar de ongeschikte of onbewoonbare woning zo snel mogelijk terug in orde brengt. Onze technisch adviseurs geven ook aan eigenaars graag de nodige raad voor het in orde stellen van hun woning.

Contact
Christoph Daenen
Technisch adviseur van het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velp'

 

Tim Houben
Technisch adviseur van het woonproject 'Wonen tussen Dijle en Velp'