Adresgegevens op identiteits- of verblijfsdocument aanpassen

Bevolking

Bij een positieve woonstcontrole door de wijkinspecteur ontvang je van de dienst Bevolking na ongeveer twee weken een uitnodiging voor de aanpassing van de elektronische gegevens op je identiteitskaart. Je maakt daarna een afspraak via de QR-code op de brief of de link boven- of onderaan deze pagina. De datum van je adreswijziging die genoteerd wordt in de bevolkingsregisters, is de datum van de aangifte.

Inschrijvingsbewijs voertuig

Je nieuw adres wordt automatisch aangepast in de databank van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Controlediensten zoals de politie, controleren je huidige geldige adres in die databank. Op het inschrijvingsbewijs van je voertuig blijft gewoon je oude adres staan.