U bent hier

Adresgegevens op identiteits- of verblijfsdocument aanpassen

Maak een afspraak

Bij een positieve woonstcontrole door de wijkinspecteur ontvang je van de dienst Bevolking na ongeveer twee weken een uitnodiging voor de aanpassing van de elektronische gegevens op je identiteitskaart. De datum van je adreswijziging die genoteerd wordt in de bevolkingsregisters, is de datum van de aangifte.

Inschrijvingsbewijs voertuig

Je nieuw adres wordt automatisch aangepast in de databank van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Controlediensten zoals politie controleren je huidige geldige adres in deze databank. Op het inschrijvingsbewijs van je voertuig blijft gewoon je oude adres staan.

Maak een afspraak