Bestuur en organisatie

Op deze pagina

Bestuur

Bestuur

Bestuursorganen en contacten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Deelnemen aan beleid

Maak je buurt mee, openbaarheid van bestuur, participatiemogelijkheden.

Lees meer

Verkiezingen

Alle informatie over de verkiezingen van 13 oktober 2024.

Lees meer

Organisatie

Organisatie

Lokaal bestuur Rotselaar: diensten, directie en vacatures.

Jaarrekening en meerjarenplan

Meerjarenplannen en wijzigingen, jaarrekeningen, beleid en budget.

Nieuws

Lees hier het nieuws over gemeente Rotselaar.

Lees meer

Bekendmakingen

Reglementen, verordeningen, openbare onderzoeken, meergezinsprojecten.

Lees meer

trots

Bekijk het digitale archief van gemeentemagazine trots.

Klacht

Klacht over de dienstverlening? Vul hier het klachtenformulier in.

Ereburgers

Lees alles over de Rotselaarse ereburgers.

Lees meer

Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

Protocollen voor uitwisseling van persoonsgegevens met andere overheidsinstanties.

Lees meer

Politiereglement Rotselaar

Wat kan wel of niet op het gemeentelijke grondgebied en het openbaar domein?