U bent hier

Bouwen en wonen

Bouwen en verbouwen

Omgevingsvergunning, stedenbouwkundig attest, inname openbare weg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ...

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Raadpleeg het Geoloket, dien bezwaar in via het Omgevingsloket, projecten met meer dan zes wooneenheden.

Wonen, huren en verhuren

Woningkwaliteit, leegstand, verwaarlozing, conformiteitsattest huurwoning, ongeschikt of onbewoonbaar.

Verhuizen

Adreswijziging doorgeven, verhuis naar het buitenland, tijdelijk parkeerverbod voor verhuiswagen.

Buren en wijk

Bewonersdiensten, burenbemiddeling, speelstraten.