Bezoek je een dienst van het lokaal bestuur? Volg de veiligheidsvoorschriften die in elk gebouw zijn aangebracht. Hou rekening met wachtrijen en kom op tijd als je een afspraak hebt. Maak gebruik van de digitale dienstverlening via e-loket, e-mail of het algemeen nummer 016 61 63 11.

Informatie en dienstverlening

Vrije tijd

Bibliotheek, GC 'de Mena', activiteiten, sport, kinderen en jongeren, wandelen en fietsen, groepsuitstappen, ...

Afval en milieu

Huis-aan-huisophaling, recyclageparken, huisvuilzakken, vergunningen, composteren, afvalkalender, ...

Bouwen en wonen

Adreswijziging, omgevingsvergunning, leegstand, tweede verblijven, bewijs van woonst, buren en wijk, ...

Identiteit, nationaliteit en reizen

Uittreksel strafregister, identiteitskaart (eID), kids-ID, verhuis naar het buitenland, reispas, vreemdelingenkaart, ...

Rijbewijzen

Rijbewijs aanvragen, verlies of diefstal, internationaal rijbewijs, rijbewijs omwisselen.

Onderwijs en opvang

Scholen en academies, kinderopvang, speelplein, premies en subsidies, ...

Geboorte en overlijden

Aangifte geboorte, afschrift geboorteakte, adoptie, overlijden, orgaandonatie, premies en subsidies, ...

Trouwen en samenwonen

Aangifte huwelijk, wettelijk samenwonen, echtscheiding.

Ondernemen en werken

Vacatures, vakantiewerk, ondernemersgids, wijk-werken, reclame maken, ...

Welzijn en gezondheid

Diensten aan huis, OCMW, sociale en financiële hulp, sociale huisvesting, valpreventie, persoonsverzorging, premies en subsidies, ...

Mobiliteit en wegenwerken

Parkeerkaart voor personen met een handicap, parkeerverbod aanvragen, wegenwerken, gemachtigd opzichter, ...

Hulpdiensten en veiligheid

Politie, brandweer, medische hulp, wachtdiensten, preventiedienst, afwezigheidstoezicht woning, ...

Organisatie en bestuur

Verkiezingen, gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, bijzonder comité sociale dienst, openbaarheid van bestuur, bekendmakingen

Schade aan weg of stoep • Straatlamp stuk • Sluikstorten • Verkeersoverlast • Geluidsoverlast • Bushokje beschadigd

Activiteitenkalender

Bekijk het volledige vrijetijdsaanbod op www.uitinvlaanderen.be. Organiseer je zelf een activiteit? Voeg ze toe op www.uitdatabank.be.

Binnenkort

Bekijk alle activiteiten

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter