Aanpassingspremie voor 65-plussers

WoonEnergieloket

Gemeente Rotselaar wil ouderen en personen met een beperking ondersteunen door een bijkomende aanpassingspremie aan te bieden, bovenop de aanpassingspremie van de Vlaamse overheid en die van de provincie Vlaams-Brabant.

Wat?

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, maar niet alle woningen zijn daar ideaal voor. Mits kleine aanpassingen, kun je echter je woning toegankelijker en leefbaarder maken (opstapjes verlagen, een deuropening verbreden, je bad vervangen door een inloopdouche ...). Dankzij de aanpassingspremie van de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de bijkomende premie van de gemeente Rotselaar geniet je van een financiële tussenkomst.

Voor wie?

Iedereen die recht heeft op de aanpassingspremie van provincie Vlaams-Brabant heeft eveneens recht op de bijkomende premie van de gemeente Rotselaar.

Voorwaarden

  • Je bent 65+ of je hebt een handicap.
  • Je moet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Je inkomen van 3 jaar geleden mag niet meer bedragen dan 39.050 euro voor een alleenstaande en 55.330 euro voor een gezin van minimum 2 personen (te verhogen met 3.340 euro per persoon ten laste).
  • Je moet de woning bewonen op basis van een zakelijk recht of je hebt een huurovereenkomst.
  • Je mag geen andere onroerende goederen in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, waarvan het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger ligt dan 125 euro.
  • Je premie bij de provincie Vlaams-Brabant werd goedgekeurd.

Gemeentelijk reglement aanpassingspremie

Hoe berekend?

Na goedkeuring door de provincie Vlaams-Brabant krijg je 50% van het uitbetaalde bedrag extra terugbetaald door de gemeente, met een maximum van 500 euro per aanvraag.

Let op!
Bij de Vlaamse aanpassingspremie mag de eindfactuur maximum 2 jaar oud zijn.
Bij de Provinciale aanpassingspremie mag de eindfactuur maximum 1 jaar oud zijn.

Hoe aanvragen?

Hulp nodig? Kom langs bij het WoonEnergieloket!

Het WoonEnergieloket helpt je graag bij het indienen van je aanvraag van zowel de Vlaamse, de provinciale als de gemeentelijke aanpassingspremie. Je kunt een afspraak maken via de contactgegevens op deze pagina.

Wat meebrengen? facturen en offertes

  • Facturen en offertes.
  • Indien van toepassing: attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
  • Aanslagbiljet personenbelasting met het inkomen van drie jaar geleden. Dus het aanslagbiljet van twee jaar geleden.