U bent hier

Adoptie

Maak een afspraak

In België bestaan er twee soorten adopties: de gewone adoptie en de volle adoptie.

  • Bij gewone adoptie blijft de band met de oorspronkelijke ouders bestaan. Er is enkel een band tussen het kind en de adoptant(en).
  • Bij volle adoptie wordt de band met de oorspronkelijke familie opgeheven. De volle adoptie verleent aan het kind en aan zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en verplichtingen als zij zouden hebben indien het kind geboren was uit de adoptant(en).

De dienst Burgerzaken zal na goedkeuring van de rechtbank het vonnis inschrijven en alle akten aanpassen.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland moet je je voor de Vlaamse Gemeenschap wenden tot het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA), dat instaat voor elke adoptie van een kind door adoptieouders wonend in Vlaanderen.

Afschrift adoptieakte

Je kunt je adoptieakte online vinden via Just on web.

Afschrift akte adoptie aanvragen

Maak een afspraak