Adoptiepremie afvalrekening

Wat?

Gezinnen/personen met een adoptiekind jonger dan 1 jaar ontvangen 50 euro via hun DifTar-rekening.

Voorwaarden

De ouder waarbij het kind wordt ingeschreven woont in de gemeente op de adoptiedatum. 

Hoe verkrijgen?

Tweemaal per jaar meldt de dienst bevolking alle nieuwe adopties van kinderen jonger dan 1 jaar aan Ecowerf.

Ecowerf verhoogt het beschikbaar bedrag op je DifTar-rekening met het bedrag van de toegekende tegemoetkoming. Deze verhoging wordt vermeld op je persoonlijk overzicht wanneer het drempelbedrag van 10 euro is bereikt en je de volgende betaling moet uitvoeren.