U bent hier

Adreswijziging aangeven

Maak een afspraak

Als je verhuist, moet je je nieuw adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kunt de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Hoe aangeven?

  • Online.
  • Persoonlijk of één van de meerderjarige leden van je gezin doet de aangifte in jouw plaats.
  • Per mail via bevolking@rotselaar.be .

Bij een positieve woonstcontrole door de wijkinspecteur ontvang je van de dienst Bevolking een uitnodiging voor de aanpassing van de elektronische gegevens op je identiteitskaart. De datum van je adreswijziging die genoteerd wordt in de bevolkingsregisters, is de datum van de aangifte.

Extra: inschrijvingsbewijs voertuig

Je nieuw adres wordt automatisch aangepast in de databank van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Controlediensten zoals politie controleren je huidige geldige adres in deze databank. Op het inschrijvingsbewijs van je voertuig blijft gewoon je oude adres staan.

Maak een afspraak