Adreswijziging aangeven

Bevolking

Als je verhuist, moet je je nieuw adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dat aangeven.

Voorwaarden

Je kunt de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Hoe aangeven?

  • Verhuis je vanaf hetzelfde adres naar een nieuw adres? Dan kan een aangifte gebeuren door jou persoonlijk of door een van de meerderjarige leden van je gezin.
  • Verhuis je vanaf verschillende adressen naar een nieuw adres (bijvoorbeeld als je gaat samenwonen)? Dan doe je elk apart persoonlijk een aangifte.

Een aangifte kan:

  • Online via het e-loket.
  • Op afspraak in het gemeentehuis door een afspraak te maken via de link boven- of onderaan deze pagina.
  • Per mail naar bevolking@rotselaar.be, met vermelding van je nieuw adres en jouw naam, voornaam en rijksregisternummer van alle personen die verhuizen. Vermeld ook een gsm-nummer waarop je bereikbaar bent.

Bij een positieve woonstcontrole door de wijkinspecteur ontvang je van de dienst Bevolking na ongeveer twee weken een uitnodiging voor de aanpassing van de elektronische gegevens op je identiteitskaart. De datum van je adreswijziging die genoteerd wordt in de bevolkingsregisters, is de datum van de aangifte.

Extra: inschrijvingsbewijs voertuig

Je nieuw adres wordt automatisch aangepast in de databank van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Controlediensten zoals politie controleren je huidige geldige adres in die databank. Op het inschrijvingsbewijs van je voertuig blijft gewoon je oude adres staan.