Attest van leven

Wat?

Een attest van leven toont aan of een persoon nog in leven is volgens de gegevens in het rijksregister. Organisaties die dit attest vragen zijn voorbeeld buitenlandse pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, financiële instellingen, advocaten, notarissen,…

Wie mag het aanvragen?

Jijzelf (als het betrekking heeft op jou) of je wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, advocaat,...).

Voorwaarde

Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Rotselaar.

Hoe aanvragen?

  • Online
  • Aan het loket van de dienst Leven. Breng je identiteitskaart mee.

Kostprijs?

  • Online: gratis
  • Aanvraag via de loketten van de dienst Leven: 6 euro
  • Gratis voor bepaalde instellingen, bijvoorbeeld Belgische overheidsdiensten