Attest van woonst

Bevolking

Wat?

Voor sommige sociale aanvragen en gerechtelijke doeleinden heb je een attest nodig waarin wordt verklaard dat je bent ingeschreven op een bepaald adres. Dat attest noemen we 'een attest van woonst'.

Wie mag het aanvragen?

  • jijzelf als het betrekking heeft op jou
  • de referentiepersoon (het gezinshoofd) voor de inwonende minderjarige gezinsleden
  • de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige (ouder, voogd ...)

Voorwaarden?

Je moet op een adres in Rotselaar ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen?

  • Online via het e-loket.
  • Aan het onthaal in het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het attest onmiddellijk.
  • Schriftelijk ten aanzien van de dienst Bevolking (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar). Vermeld je rijksregisternummer.

Kostprijs?

  • online: gratis
  • aanvraag via het onthaal in het gemeentehuis: 6 euro
  • gratis voor bepaalde instellingen, bijvoorbeeld Belgische overheden

Andere aanvragers

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je gezinssamenstelling te verkrijgen, zoals notarissen, advocaten en andere openbare besturen of diensten, kunnen jouw gezinssamenstelling aanvragen. Zij doen dat online met vermelding van de reden.