U bent hier

Attest van woonst

Wat?

Voor sommige sociale aanvragen en gerechtelijke doeleinden heb je een attest nodig waarin wordt verklaard dat je bent ingeschreven op een bepaald adres. Dat attest noemen we 'een attest van woonst'.

Wie mag het aanvragen?

Jijzelf als het betrekking heeft op jou, de referentiepersoon (het gezinshoofd) voor de inwonende gezinsleden, of je wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, ...).

Voorwaarden

Je moet op een adres in Rotselaar ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen?

  • Online
  • Aan het loket van de dienst Bevolking. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het attest onmiddellijk.
  • Schriftelijk t.a.v. de dienst Bevolking. Vermeld je rijksregisternummer.

Kostprijs?

  • Online: gratis.
  • Aanvraag aan de loketten van de dienst Leven: 6 euro.
  • Gratis voor bepaalde instellingen, bijvoorbeeld Belgische overheden.

Extra

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je bewijs van woonst te verkrijgen: notarissen, advocaten, andere openbare besturen of diensten, ... kunnen jouw bewijs van woonst aanvragen. Zij doen dit schriftelijk of via mail, met vermelding van de reden.