AWV voert beurtelings verkeer in op Dijlebrug

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, dat eigenaar en beheerder is van de Provinciebaan, voert vanaf 5 september beurtelings verkeer in op de Dijlebrug in Werchter. Kort daarna gaan structurele herstellingswerken van start die de stabiliteit van de brug zullen verbeteren.

De kritieke toestand van de Dijlebrug op de Provinciebaan is al langer bekend. Daarom maken zowel de gemeente Rotselaar als vele inwoners al jaren melding over de staat van de brug aan het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De gewestweg en de brug zijn immers in eigendom en beheer van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer gaf de afgelopen jaren echter geen gepast gevolg aan de vele meldingen.

Nieuwe brug zomer 2023

De gemeente vernam recent een bijkomende verzakking van de brug. Het gemeentebestuur van Rotselaar vroeg de bevoegde Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken in augustus dan ook om een spoedprocedure op te starten. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer kondigt nu aan dat de timing voor de aanleg van een nieuwe brug vervroegd wordt van 2024 naar de zomer van 2023.

Extra onderzoek

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet ondertussen ook extra onderzoeken uitvoeren. Door de lage waterstand van de Dijle krijgen de experts nu een beter zicht op de oorzaak van de verzakking. Een verschuiving van de grond onder de middenpijler van de brug zorgt ervoor dat de middenpijler langzaam verzakt. Door de uitzonderlijk lage waterstand van de Dijle kunnen er nu ook gerichte ingrepen gebeuren om de middenpijler te verstevigen en de stabiliteit van de brug te verzekeren. Die werken zullen in september 2022 gebeuren in afwachting van de aanleg van een nieuwe brug over de Dijle in de zomer van 2023.

Vanaf 5 september beurtelings verkeer - voetgangers en fietsers vrije doorgang

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf maandag 5 september een systeem van beurtelings verkeer in op de Provinciebaan ter hoogte van de Dijlebrug. Zo wordt de belasting van de brug beperkt.

Tijdelijke verkeerslichten zullen het verkeer op de Provinciebaan regelen en zo zorgen voor een duidelijke verkeerssituatie. De verkeerslichten maken het mogelijk om de verkeersdoorstroming af te stemmen op de wisselende spitsuren.

Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken steeds gebruik maken van de fietspaden op de Dijlebrug. Ze hebben vrije doorgang en moeten niet stoppen voor het rode licht.

Herstellingswerken in september

Door de lage waterstand van de Dijle heeft het Agentschap Wegen en Verkeer nu een beter zicht op de oorzaak van de verzakking. De lage waterstand geeft ook de kans om de ondergrond rond de middenpijler te verstevigen. Begin september, mogelijk al in de week van 5 september, zal de aannemer de uitspoeling in de ondergrond van de Dijle vullen met beton. Dat is nodig om de middenpijler van de brug te verstevigen en te stabiliseren. Nadat de werken afgerond zijn, moet het beton nog uitharden. Tijdens de werken blijft de brug toegankelijk met beurtelings verkeer.

Gemeente bezorgd om verkeersimpact

De gemeente Rotselaar beseft dat de kritieke toestand van de brug drastische maatregelen vergt, maar benadrukt bij de Vlaamse overheid de grote impact op het verkeer. De werken en de verkeersregeling nadien zullen ernstige verkeershinder en files tot gevolg hebben. De Provinciebaan is immers een belangrijke verkeersas die dagelijks een cruciale verbinding vormt voor zowel lokaal als bovenlokaal verkeer tussen Werchter via Rotselaar naar de autostrade E314.

De gemeente vraagt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer dan ook om maatregelen te nemen zodat het bovenlokaal verkeer en het zwaar vervoer (+3,5t) maximaal gebruik maken van omleidingsroutes via enerzijds Aarschot en anderzijds Herent / Haacht.

Lees hier het aangetekend schrijven van het gemeentebestuur aan de minister.

Informatie over Dijlebrug

Je leest alle informatie over de Dijlebrug via de website van het AWV.

Meer informatie

Meldingen over Dijlebrug

Met opmerkingen, klachten of meldingen over de toestand van de brug kun je rechtstreeks melden bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Meldpunt AWV