U bent hier

Bekendmaking programmatorische aanpak stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

De volgende documenten kun je hier raadplegen:

De documenten liggen ook ter inzage in het administratief centrum (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar). Maak hiervoor een afspraak via deze link of telefonisch via 016 61 63 11.

Voor meer informatie kun je terecht op www.vlaanderen.be/stikstof.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter