U bent hier

Belangrijke werken van start in de Vakenstraat/Steenweg op Gelrode

Vanaf 3 augustus 2021 start Aquafin, beheerder van de waterzuivering, belangrijke werken in de Vakenstraat, de Steenweg op Gelrode (van de Kerkhofstraat tot de Beukenlaan) en de zijstraten Vijverstraat en Kleistraat. Tegelijkertijd worden deze straten verkeersveiliger aangelegd en krijgt ook de aansluitende Hellichtstraat nieuwe fietspaden. Het project zal in totaal zo’n 14 maanden duren.

Deze werken hebben als doel het afvalwater te scheiden van het regenwater. Het afvalwater van deze straten, maar ook van onder meer de Heikantberg, wordt via het nieuwe rioleringsstelsel opgevangen en getransporteerd naar het waterzuiveringsstation.

De zuivering van afvalwater staat hoog op de agenda van het gemeentebestuur. Een gescheiden rioleringsnetwerk zorgt ervoor dat het regenwater wordt gebufferd, naar de waterlopen wordt afgevoerd en dat het afvalwater wordt gezuiverd. Dit zorgt voor een betere waterkwaliteit en propere rivieren en beken.

Zo veel mogelijk werken combineren

Tijdens de werken is de Vakenstraat/Steenweg op Gelorde onderbroken voor doorgaand verkeer. De omleiding voor gemotoriseerd bovenlokaal verkeer loopt via de Nieuwebaan, Provinciebaan en Aarschotsesteenweg. Plaatselijke handelaars en Sportoase ‘de Meander’ blijven tijdens de werken maximaal bereikbaar voor klanten en bezoekers. De verschillende fietsverbindingen, zoals het Meanderspad, blijven steeds toegankelijk.

Omdat werken onvermijdelijk ongemak en hinder met zich meebrengen, worden verschillende werken in een bepaalde zone zo veel mogelijk samen uitgevoerd. De gemeente maakt van deze rioleringswerken gebruik om de straat opnieuw aan te leggen en te verbeteren, met de focus op veiligheid, verkeersleefbaarheid en fietscomfort.

De afgelopen weken werden al voorbereidende werken uitgevoerd in de Vakenstraat. Dit is belangrijk, omdat de eigenlijke rioleringswerken dan direct na het bouwverlof (vanaf 3 augustus) kunnen starten en er op die manier minder tijd verloren wordt in de natte herfst- en wintermaanden.

Nieuwe fietspaden voor de Hellichtstraat

Tegelijk met de rioleringswerken in de Vakenstraat/Steenweg op Gelrode, worden ook de fietspaden in de Hellichtstraat vernieuwd. Het gaat om een extra zone van 1,5 kilometer. Langs het volledige traject van 7 kilometer wordt zo op korte termijn 14 kilometer aan fietspaden vernieuwd.

Op die manier blijft het gemeentebestuur de fietsinfrastructuur verbeteren, met als doel om inwoners aan te moedigen om meer verplaatsingen met de fiets te doen. De aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur is een belangrijk speerpunt voor deze beleidsdoelstelling.

Praktisch

  • De werfzone wordt verdeeld in twee zones, waar afwisselend gewerkt wordt: enerzijds de zone tussen de Terheidelaan en de Kerkhofstraat en anderzijds de zone tussen de Kerkhofstraat en de Beukenlaan.
  • De stukken waar wordt gewerkt, zijn niet meer bereikbaar voor doorgaand verkeer. De omleiding voor gemotoriseerd bovenlokaal verkeer loopt via de Nieuwebaan, Provinciebaan en Aarschotsesteenweg.
  • De handelaars, ondernemers en Sportoase ‘de Meander’ blijven tijdens de werken maximaal bereikbaar voor klanten en bezoekers.
  • Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de trage wegen, die toegankelijk blijven.
  • Je kunt het domein ‘Ter Heide’ en zwemzone 'de Plas' bereiken via het zopas vernieuwde Meanderspad, Sportoase ‘de Toren’ (Torenstraat) of de Terheidelaan.
  • Bezoekers van domein ‘Ter Heide’ kunnen ook altijd gebruik maken van de nabijgelegen parking van Sportoase ‘de Toren’ (via de Torenstraat).
  • Deze werken in de Vakenstraat/Steenweg op Gelrode zijn de eerste fase in de aanleg van geschieden riolering. In een tweede fase (2022) wordt gescheiden riolering aangelegd in de Steenweg op Gelrode (vanaf de Beukenlaan) en Zallakenstraat (vanaf de Beukenlaan tot de rotonde).

Meer informatie en vragen

  • Op de website van Aquafin kun je op de hoogte blijven van deze werken.
  • Je kunt Aquafin mailen via contactcenter@aquafin.be of bellen op het nummer 03 450 45 45 (werkdagen tussen 8 en 17 uur). Buiten de werkuren, in het weekend en op feestdagen kun je in dringende gevallen bellen naar het gratis noodnummer van Aquafin: 0800 16 603.
  • In deze bewonersbrief vind je meer informatie over de voorlopige timing voor de verschillende fasen van de werken.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter