U bent hier

Bewijs van nationaliteit

Wat?

Een bewijs van nationaliteit is een attest waarin je nationaliteit bevestigd wordt. Het kan je voor bepaalde formaliteiten gevraagd worden zo'n attest voor te leggen. De gemeente levert enkel bewijzen van Belgische nationaliteit af. Voor niet-Belgen wordt het attest afgeleverd door het consulaat of de ambassade van hun land.

Wie mag het aanvragen?

Jijzelf als het betrekking heeft op jou, de referentiepersoon (het gezinshoofd) voor de inwonende gezinsleden, of je wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, ...).

Voorwaarde

Je bent in de bevolkingsregisters van Rotselaar ingeschreven.

Hoe aanvragen? Hoe bekomen?

  • Aan het loket van de dienst Leven. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het attest onmiddellijk
  • Schriftelijk t.a.v. de dienst Leven. Vermeld je rijksregisternummer. Het attest wordt met de post opgestuurd
  • Online

Hoeveel kost het?

  • 5 euro voor aanvragen via de loketten van de dienst Leven
  • Gratis voor bepaalde doeleinden zoals bijvoorbeeld sollicitatie.
  • Gratis voor online aanvragen

Extra

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je bewijs van nationaliteit te verkrijgen, zoals notarissen, advocaten en andere openbare besturen of diensten kunnen jouw bewijs van nationaliteit aanvragen. Zij doen dit schriftelijk of via mail, met vermelding van de reden.

Meer info over nationaliteit vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.