Bronbemaling

Omgeving

Wat?

Een bronbemaling, ook een droogzuiging genoemd, is het onttrekken van grondwater uit de bodem. Het doel is meestal een specifiek deel van de bodem droog te maken voor bouwwerken.

Wanneer?

Een bronbemaling of droogzuiging kan nodig zijn voor het plaatsen van woningen, zwembaden enzovoort. Ga je bepaalde werken uitvoeren? Vraag dan zeker raad aan jouw architect of studiebureau over het nut om al een bronbemaling aan te vragen in combinatie met de stedenbouwkundige handelingen. Dat kan kosten- en tijdbesparend zijn.

Belang?

Om de geplande bouwwerken te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat er een bronbemaling kan plaatsvinden. Ook de omgeving heeft er alle belang bij dat een bemalingsstudie (een studie die nodig is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning) correct en degelijk is opgesteld. Enkel een correcte studie kan eventuele problemen bij de uitvoering voorkomen. Potentiële problemen zijn het aantrekken van verontreinigingen, waardoor ook nieuwe percelen worden opgenomen als risicogrond. Ook scheuren en barsten kunnen ontstaan in onder andere omliggende gebouwen. Dergelijke schade dient steeds vermeden te worden.

Hoe?

Voor een bronbemaling of droogzuiging is er steeds een omgevingsvergunning met milieukundige handelingen vereist. Vaak zijn die handelingen immers verbonden aan stedenbouwkundige handelingen, waarvoor eveneens een omgevingsvergunning noodzakelijk is. De omgevingsvergunning heeft het mogelijk gemaakt om door middel van één dossier zowel stedenbouwkundige- als milieuhandelingen aan te vragen. Dat is vaak kosten- en tijdbesparend. Het is steeds aan te raden om dit te bespreken met jouw architect of studiebureau.

  • Een omgevingsvergunningsaanvraag dient ingediend te worden via het Omgevingsloket.
  • Een overzicht van welke documenten minimaal dienen toegevoegd te worden kun je hier terugvinden.
  • Een handleiding om een digitale melding van een bronbemaling in te dienen, kun je hier terugvinden.