Collectieve schuldenregeling aanvragen

Wat?

Het probleem van overmatige schuldenlast treft steeds meerdere personen. Als je een reeks van schulden hebt gemaakt en de gevolgen niet meer de baas kunt, kun je hulp inroepen van de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998, de wetgeving is niet van toepassing op zelfstandigen).

De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen. Dat wil zeggen dat je met schulden in staat gesteld wordt om, in de mate van het mogelijke, schulden te betalen. Tegelijk wordt ervoor gezorgd dat (het gezin van) de schuldenaar een menswaardig leven kunnen leiden.

Wie?

De maatschappelijk werker bekijkt samen met jou of je ervoor in aanmerking komt en zet samen met jou de stappen om de schuldbemiddeling aan te vragen.

Hoe?

Neem telefonisch of via mail contact op. Contactgegevens vind je hieronder.