Coördinatie thuiszorg

Zwaar zorgbehoevenden die nog thuis wonen, hebben vaak heel wat verschillende hulpverleners aan huis en familieleden die inspringen voor de nodige zorg. Het Lokaal Dienstencentrum kan een zorgoverleg organiseren met alle betrokken hulpverleners en hun familie om deze thuiszorg te coördineren en zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Hoe aanvragen?

  1. Doe je aanvraag via het Lokaal Dienstencentrum.
  2. Je aanvraag wordt behandeld door een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis.
  3. De maatschappelijk werker brengt je op de hoogte van de beslissing.