Cultuurraad

De cultuurraad organiseert, ondersteunt en verspreidt cultuur in de brede zin van het woord. We adviseren het gemeentebestuur, we leggen ideeën op tafel, we werken voorstellen uit om burgers te laten genieten van cultuur en ontspanning in al haar vormen. Onze leden zijn zowel leden van vrije tijds- en cultuurverenigingen als individuen met een hart voor cultuur. Lees meer over onze werking.

We komen zo'n 4 keer per jaar samen.

Verslagen

Contact

Luc Van Asch (V.R.I.E.N.D.E.N. vzw)
Voorzitter
lucvanasch1@skynet.be
0485 10 98 89

Jan Hennes (Thuisrijders Rotselaar)
Ondervoorzitter, penningmeester

Maurice Heymbeek (t Alent)
Ondervoorzitter

Raf Van de Velde
Secretaris
raf.vandevelde@rotselaar.be
016 61 64 05

Patrick Vervoort
Schepen van cultuur
patrick.vervoort@rotselaar.be
0496 11 39 41

Leden

Organiek reglement