U bent hier

Delphine Dockxpad in Wezemaal geopend

In Wezemaal is het Delphine Dockxpad in gebruik genomen. Het pad vormt een verkeersveilige verbinding tussen de Vleugtweg en de Aarschotsesteenweg. De naam verwijst naar een bekende Wezemaalse vrouw en is de eerste straatnaam die wordt toegekend uit een gloednieuw straatnamenregister.

Het nieuwe verbindingswegje loopt van aan de assistentiewoningen Hof Lepold Dockx (Vleugtweg) naar de Aarschotsesteenweg. De doorsteek is vooral handig voor leerlingen van basisschool De Rank of voor wie van de Langestraat (station) of van de Vleugtweg (KFC Rapide Wezemaal, speelbos ’t Waterdraakje) om op die manier het drukke kruispunt van de Langestraat met de Aarschotsesteenweg te vermijden.

Langs de andere kant van de Aarschotsesteenweg sluit de trage weg aan op de bestaande verbinding, die helemaal doorloopt tot de Spikstraat. Dat wegje wordt dankbaar gebruikt door leerlingen van de basisscholen De Rank en Het Nest, leden van de jeugdverenigingen (scouts en chiro), jeugdhuis Floere Bloes of tennisclub en de bezoekers van woonzorgcentrum De Lelie en zorgvoorziening De Mantel.

Bij ontwikkelingen en bouwprojecten voorziet de gemeente - waar mogelijk - ook nieuwe doorsteken en trage verbindingswegen voor voetgangers en fietsers. Een goed uitgerust en ruim netwerk van verkeersveilige verbindingen moedigt aan om korte verplaatsingen met de fiets of te voet te doen.

Delphine Dockx

Het nieuwe pad is vernoemd naar Delphine Dockx (1898-1983). Ze is een sterke vrouw in de geschiedenis van Wezemaal en woonde op de Aarschotsesteenweg, ter hoogte van de huidige assistentiewoningen. Delphine Dockx was onder andere onderwijzeres in de gemeentelijke jongensschool van Wezemaal. Een vrouwelijke leerkracht in een jongensschool was in die tijd een grote uitzondering.

Delphine Dockx was ook 40 jaar lang voorzitster van de Boerinnenbond/KVLV in Wezemaal (vandaag Ferm). De toekenning van deze straatnaam valt samen met de 100ste verjaardag van Ferm Wezemaal, die dit weekend gevierd wordt.  Ze zorgde met haar inzet voor verbondenheid en een warm sociaal weefsel in Wezemaal. Tijdens haar voorzitterschap legde ze ook de basis voor de werking van het Wit Gele Kruis.

Straatnamenregister

De naam Delphine Dockxpad is de eerste die komt uit het gloednieuwe straatnamenregister. In het voorjaar werd bij de inwoners een brede oproep gelanceerd om voorstellen te doen voor nieuwe, toekomstige straatnamen. Samen met een adviescommissie van experten is er een register opgesteld van 79 mogelijke straatnamen, met daarbij ook specifieke aandacht voor vrouwennamen.

Straatnamen en namen voor trage wegen bieden een unieke kans om eerbiedwaardige personen of typische kenmerken van de streek, de gemeente of de specifieke plaats in de kijker te zetten. Hiermee versterken we de eigenheid van de gemeente Rotselaar en haar deelgemeenten en anderzijds plaatsen we onze gemeente op een positieve manier in de kijker, door de bevolking te betrekken bij hun woonplaats en op die manier de verbondenheid te versterken.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter