Denk aan jouw jobbonus

Werknemers met een bruto maandloon van minder dan 2.700 euro in de eerste helft van 2022 en minder dan 2.900 euro in de tweede helft van 2022 krijgen mogelijk één keer per jaar een jobbonus van de Vlaamse overheid. Daarvoor ontvang je een brief, waarna je je rekeningnummer moet invullen in je 'Burgerprofiel'.

De jobbonus is een bonus van de Vlaamse overheid voor werknemers of grensarbeiders die in de eerste helft van 2022 minder dan 2.700 bruto per maand verdienden of minder dan 2.900 bruto per maand in de tweede helft van 2022. De jobbonus wordt één keer per jaar uitgekeerd. De berekening gebeurt op basis van de inkomsten en arbeidsprestaties van het vorige kalenderjaar.

Wie?

De jobbonus is er voor werknemers in Vlaanderen en voor grensarbeiders die in Vlaanderen wonen en in het buitenland werken. De voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse overheid.

De vermelde loongrenzen (2.700 euro bruto en 2.900 euro bruto) gelden voor lonen bij voltijds werk. Werk je halftijds of deeltijds? Dan wordt je loon omgerekend alsof je voltijds zou werken en wordt enkel rekening gehouden met dat refertemaandloon.

Zelfstandigen

Zet je als werknemer met een brutomaandloon van minder dan 2.700 euro (in de eerste helft van 2022) of 2.900 euro (in de tweede helft van 2022) de stap naar voltijds ondernemerschap? Dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor de jobbonusPLUS.

Hoe?

  1. Je ontvangt een brief op papier of via je eBox.
  2. Surf naar www.burgerprofiel.be en meld je aan via itsme, je identiteitskaart en kaartlezer, een app of sms.
  3. Klik bovenaan rechts in je burgerprofiel op 'Uw gegevens bij de overheid'.
  4. Ga naar beneden en klik op 'Werk, functies en mandaten'.
  5. Klik in de tekst over de jobbonus op 'Vul uw gegevens in'.
  6. Vul in de lege balk jouw rekeningnummer in en klik op de blauwe knop. Wie vorig jaar al een rekeningnummer invulde en dit wil wijzigen, heeft hiervoor tien kalenderdagen de tijd.

Klaar! Je ontvangt de jobbonus vanaf eind 2023.

Hulp nodig?

  • Je leest er alles over via www.vlaanderen.be/jobbonus.
  • Heb je geen toegang tot internet? Dan kun je in het administratief centrum bij het onthaal terecht. Zij helpen je verder.
  • Lukt het niet om je rekeningnummer toe te voegen? Maak een afspraak 'administratieve hulp' via onze afspraakmodule.