Discriminatie op de huurmarkt

Maak een afspraak

Wat is discriminatie op de huurmarkt?

Een verhuurder mag zelf kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar deze keuzevrijheid is niet onbeperkt. De verhuurder moet rekening houden met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.

Concreet betekent dit dat de verhuurder zijn keuze niet mag baseren op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, genderidentiteit, genderexpressie, sociale positie, nationaliteit, ras, huidskleur, origine of nationale of etnische afstamming.

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

  • Directe discriminatie (bv. enkel Belgische nationaliteit toegestaan)
  • Indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren welkom)
  • Onbewuste discriminatie (bv. geen grote gezinnen, want die maken te veel lawaai)
  • Opdracht tot discriminatie (bv. de verhuurder vraagt aan de vastgoedmakelaar om geen mensen van vreemde origine toe te laten)
  • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap

Verhuurders zijn zich er niet altijd van bewust dat ze discrimineren. Ze laten zich bijvoorbeeld leiden door vooroordelen of eerdere negatieve ervaringen. Nochtans is discriminatie op de huurmarkt bij wet verboden.

Word je gediscrimineerd? Meld het!

  • Meen je het slachtoffer te zijn van discriminatie, dan moet je daarvan een bewijs leveren.
  • Beschik je over duidelijke e-mails of getuigenissen die erop wijzen dat je gediscrimineerd werd, dan is het aan de verhuurder om die te weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.
  • Je kunt een melding van discriminatie doen bij het WoonEnergieloket. Zij zorgen ervoor dat jouw klacht ingediend wordt bij het VMRI, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
  • Het WoonEnergieloket is telefonisch bereikbaar op 0496 25 85 23 of via woonenergieloket.rotselaar@igo.be
Maak een afspraak