U bent hier

Echtscheiding

Wat?

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de familierechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Afschrift echtscheidingsakte

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen.

Hoe aanvragen?

  • Aan het loket van de dienst Burgerlijke Stand. Breng je identiteitskaart mee.
  • Schriftelijk of per mail  t.a.v. de dienst Burgerlijke Stand. Vermeld je rijksregisternummer.

Afschrift aanvragen