U bent hier

Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad

In de Eektstraat, de Eektweg en het Gemeentepad wordt gescheiden riolering en nieuwe wegenis aangelegd. De werken gingen van start op 8 november.

Infovergaderingen

23 augustus 2021

Op 23 augustus 2021 was er een infomoment voor de bewoners van betrokken straten. Op dat infomoment werd het project verder toegelicht en kwam onder andere de timing, fasering, veiligheid en de bereikbaarheid van de woningen aan bod. Fluvius (rioolnetbeheerder), Sweco (studiebureau), DCA nv en de gemeente Rotselaar namen ook de tijd om vragen te beantwoorden.

Verdere planning

De eerste voorbereidende werken zijn gestart op 8 november 2021. De echte grote graafwerken voor de rioleringswerken zullen begin 2022 opstart en, behoudens onvoorziene omstandigheden, ongeveer een jaar in beslag nemen. Meer informatie vind je in de infofiche onderaan.

Fasering

  1. Voorbereiding en ontgraving: saneringswerken voormalige stortplaats op het einde van de Eektstraat: in uitvoering

Om een leefbare buurt en een proper leefmilieu te garanderen, investeert de gemeente 550.000 euro in de sanering. De sanering zal volgens de strengst geldende voorschriften uitgevoerd worden. In de week van 15 november 2021 staan de voorbereidende werken op de planning: beplanting verwijderen en afbakenen zone met piketten en een herasafsluiting. Op 22 november 2021 starten de effectieve saneringswerken, die ongeveer vier weken zullen duren. Het einde van de werken is dan ook voorzien vóór het einde van het jaar. Er wordt gewerkt van 7 tot 16 uur.

De gemeente waarborgt de veiligheid voor fietsers door de fietsverbinding aan het einde van de Eektstraat richting Abdijlaan, de 'Eekstraat voetweg', tijdens de volledige duur van de werken af te sluiten. Zo komen fietsers niet in conflict met het vrachtverkeer dat zal af- en aanrijden via de Eekstraat, Eektweg en Aarschotsesteenweg.

  1. Rioleringswerken Eektstraat (start ter hoogte van het einde van de Eektstraat richting Aarschotsesteenweg)
  2. Rioleringswerken Gemeentepad
  3. Rioleringswerken Eektweg
  4. Aanleg wegenis: volledig project en uitvoering in verschillende fasen

Nuttige links