U bent hier

Een veilige fietsverbinding voor de Kerkebroekstraat

Het lokaal bestuur nam een reeks maatregelen om het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Kerkebroekstraat in Wezemaal verkeersveiliger in te richten voor fietsers. Deze initiatieven, op vraag van onder andere Scouts Wezemaal, komen de veiligheid van fietsers ten goede. 

De Kerkebroekstraat is een belangrijke fietsdoorsteek naar Wezemaal-Centrum. De weg ligt op een drukke fietsknooppuntenroute en wordt veel gebruikt door de scholieren van het Montfortcollege en de leden van Scouts Wezemaal. Maar omdat de straat uitkomt op de Aarschotsesteenweg, is er veel interactie met autoverkeer.

De veiligheid aan de Kerkebroekstraat was lange tijd een aandachtspunt van de jeugdraad, de scouts van Wezemaal en het Montfortcollege. Het lokaal bestuur nam deze bezorgdheid ter harte. Het blijft belangrijk om er voorzichtig te zijn, maar er werden ondertussen wel een hele reeks maatregelen genomen:

  • Er kwam een fietsoversteekplaats op de Aarschotsesteenweg ter hoogte de van Kerkebroekstraat en de gemeente voorzag ook bijkomende punctuele verlichting. Met deze accentverlichting valt de oversteekplaats goed op voor de automobilisten en zijn de fietsers extra zichtbaar.
  • Aan de fietsoversteekplaats werd een fietsopstelplaats ingericht, zodat fietsers zich veilig kunnen opstellen en aan het andere verkeer duidelijk maken dat ze willen oversteken.
  • De snelheidslimiet op de Aarschotsesteenweg is verlaagd naar 50 kilometer per uur en er is een trajectcontrole om de snelheidslimiet te handhaven.
  • De Kerkebroekstraat werd autovrij gemaakt, ingericht als fietsstraat en opnieuw geasfalteerd voor een veilige fietsverbinding.

 

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter