Energiemaatregelen

Tips en hulp voor inwoners

De energieprijzen wegen op de budgetten van de gezinnen en het lokaal bestuur. Met een breed pakket aan slimme maatregelen wil het gemeentebestuur de gemeentelijke energiefactuur terugschroeven en tegelijk inwoners van Rotselaar ondersteunen en helpen waar mogelijk.

Openbare verlichting

In Rotselaar brandt sinds 2016 de straatverlichting standaard niet tijdens de weeknachten van 24 uur ‘s avonds tot 5 uur ’s ochtends. In de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag brandt deze klassieke staatverlichting wel, omdat er dan meer verkeer op de baan is.

Al sinds 2019 kiest Rotselaar ervoor om het hele openbare verlichtingsnetwerk om te vormen naar energiezuinige ledverlichting. Zo wordt de energiekost sterk gedrukt en de CO2-uitstoot verminderd. Rotselaar was hiermee een pionier in de ruime regio. Deze omschakeling gaat gefaseerd: in januari 2022 was al 42% van de openbare verlichting overgeschakeld naar ledverlichting. Op dit moment is 60% procent van de openbare verlichting al led in Rotselaar.

Waar de straatverlichting al is omgeschakeld naar ledverlichting, brandt de openbare verlichting er de hele nacht, tussen 22 en 6 uur wordt ze met 50% gedimd. De dimstand zorgt ervoor dat er voldoende licht is voor herkenning van de omgeving en maakt andere weggebruikers beter zichtbaar. De gemeente heeft in het kader van energiebesparingen gevraagd aan Fluvius of er nog bijkomend gedimd kan worden.

In sommige straten buiten de dorpskernen zijn de straatlampen al vervangen door ledlampen, maar dat betekent niet dat ze automatisch ’s nachts al zullen branden. Een straat maakt namelijk deel uit van een plaatselijk verlichtingsnetwerk.

Andere verlichting

De aanstralers van de monumenten en gebouwen worden nu al gedurende de hele week standaard gedoofd tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends. De gemeente bekijkt momenteel met Fluvius om alle aanstralers van monumenten en gebouwen ook mee op te nemen in de aanpassing naar ledverlichting.

De gemeente Rotselaar koos al een paar jaar geleden om enkel nog energiezuinige led-kerstverlichting te gebruiken. Deze ledverlichting wordt pas na 6 december opgehangen en is, net zoals de klassieke straatverlichting, tijdens de werkdagen gedoofd tussen middernacht en 5 uur ’s nachts.

Zonnepanelen

De locatie voor de buitenschoolse kinderopvang in de Kapelstraat is al voorzien van zonnepanelen. Deze zomer besliste het lokaal bestuur ook om het gemeentehuis, de gemeentelijke magazijnen en basisschool De Straal te voorzien van zonnepanelen in samenwerking met ECoOB, een lokale burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Ook de nieuwbouwprojecten voor Huis van het Kind en jeugdhuis Mena worden voorzien van zonnepanelen.

Verwarming lager

Werkruimtes in gemeentelijke gebouwen worden voortaan maar verwarmd tot 19 graden (bijvoorbeeld in bureaus, klassen, …). Gangen en turnzalen worden verwarmd tot 18 graden. Gebouwen die uitgerust zijn met een gebouwbeheersysteem worden aangepast en geoptimaliseerd volgens het gebruik, rekening houdend met werktijden en verlofdagen. Er is een interne stuurgroep opgericht om de energiebesparingsmaatregelen op te volgen en voor medewerkers is er een intern meldpunt om snel quick-wins of energieverslinders te melden.

Andere maatregelen

Daarnaast maakt het lokaal bestuur een strategisch vastgoedplan op als leidraad voor renovaties, is er regelmatig onderhoud van de technische installaties en zijn er energieaudits (energiebesparende en energieopwekkende maatregelen op maat van het betreffende gebouw).

Tips en hulp voor inwoners

Om inwoners te helpen is er op de webpagina www.rotselaar.be/energie een overzicht gemaakt met energiebesparingstips en concrete hulp om de hoge energiefacturen aan te pakken, gaande van tools om je energieverbruik in kaart te brengen, energiescans en een overzicht van alle bestaande premies en tegemoetkomingen, zowel lokaal als bij hogere overheden.

Woon- en energieloket

Het Woon- en energieloket zet zich in voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Inwoners van Rotselaar (huurder, verhuurder, eigenaar of andere) kunnen gratis gebruik maken van de dienst voor alles te maken hebben met wonen, energie, bouwen en verbouwen.

Je kunt er terecht voor advies en informatie over:

  • Premies en fiscale voordelen voor (ver)bouwen, (ver)kopen, (ver)huren
  • Duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
  • Levenslang en aanpasbaar wonen
  • Sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen

Je contacteert het woon- en energieloket op het nummer 0496 25 85 23 of door te mailen naar woonloket.rotselaar@igo.be. Je kunt het woon- en energieloket ook fysiek bezoeken, uitsluitend na afspraak: elke woensdag tussen 14 en 16 uur en elke eerste maandag van de maand tussen 17 en 20 uur.

Sociaal Huis

Het Sociaal Huis is een laagdrempelige dienst voor inwoners die problemen hebben om de stijgende energiefactuur te betalen. Voor mensen met een laag inkomen is dit effectief één van de belangrijkste uitgavenposten. Naarmate de energieprijzen stijgen lopen zij dan ook meer risico om in moeilijkheden te komen.

Er bestaat via het lokaal dienstencentrum een verwarmingstoelage voor huisbrandolie (mazout), verwarmingspetroleum en bulkpropaangas aan huis (in een propaangastank). Deze toelage is voornamelijk bedoeld voor mensen met een laag gezinsinkomen of in schuldbemiddeling/-regeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Lukt het je niet om de eindjes aan elkaar te knopen? Heb je een onverwachte schuld of tegenslag? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor financiële hulp, budgetbegeleiding/beheer en schuldbemiddeling of -regeling. Het Sociaal Huis bereik je door te bellen naar 016 61 63 11 of via mail: socialedienst@rotselaar.be. Heb je nog geen vaste maatschappelijk werker, maak dan een afspraak online.