U bent hier

Erkenning van een kind

Wat?

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Procedure

1. Je doet een aangifte van erkenning.

Vóór de geboorte

  • Je vraagt het aan in de gemeente waar jij en/of je partner wonen.

Bij de geboorteaangifte zelf

  • De erkenningsakte kan gelijktijdig met de geboorteakte worden opgemaakt. Voorwaarde: beide ouders moeten aanwezig zijn bij de aangifte/aanvraag.

Na de geboorte, zonder tijdslimiet

  • Je vraagt het aan in de gemeente van de woonplaats van het kind, jezelf of de andere ouder.

Als er geen officiële woonplaatsen zijn, informeer dan bij de ambtenaar van burgerlijke stand naar andere mogelijkheden.

2. De erkenning wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand geacteerd in een prenatale of postnatale erkenningsakte of in de geboorteakte. Wanneer je een prenatale erkenningsakte laat opmaken, wordt bij de geboorte de ouderlijke afstamming toegevoegd aan de geboorteakte.

Sinds april 2019 wordt gewerkt met de Databank Akten Burgerlijke stand en zijn alle akten elektronisch/digitaal.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaarten
  • Attest van de vermoedelijke bevallingsdatum (bij erkenning vóór de geboorte)

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand niet alle nodige documenten kan consulteren, informeert hij je over de documenten die je zelf nog moet voorleggen.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Als het kind jonger is dan 12 jaar: toestemming moeder.
  • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is: toestemming moeder en kind.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind: alleen de toestemming van het kind .

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Kostprijs

Gratis.

Uittreksel erkenningsakte

Is je kind al erkend in Rotselaar? Dan kun je online de elektronische erkenningsakte opvragen.

Uittreksel erkenningsakte aanvragen