U bent hier

Erkenning van een kind

Wat?

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Procedure

De erkenning van een kind verloopt in drie fasen:

 1. Je doet een aangifte van erkenning.
 2. De akte van aangifte van erkenning wordt door de ambtenaar van burgerlijke stand opgemaakt.
 3. De erkenning wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand geacteerd in de geboorteakte of in een prenatale of postnatale erkenningsakte.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Hoe aanvragen?

Vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum

 • Je vraagt het aan in de gemeente waar jij en/of je partner wonen.
 • Als er voor de geboorte van het kind een erkenningsakte werd opgemaakt, dan wordt jouw ouderlijke afstamming vermeld op de geboorteakte.
 • Werd de erkenning gedaan in een andere gemeente dan de gemeente waar je de geboorteaangifte doet, neem dan een afschrift van je erkenningsakte mee bij de aangifte van de geboorte.

Bij de geboorteaangifte zelf

Indien beide ouders aanwezig zijn bij de aanvraag is het in de meeste gevallen mogelijk om gelijktijdig met de geboorteaangifte de aangifte van erkenning te doen en alle akten te laten opmaken. Dit gebeurt dan in de gemeente waar je kind geboren wordt en je dus ook de geboorteaangifte doet.

Na de geboorte, zonder tijdslimiet

 • Je vraagt het aan in de gemeente van de woonplaats van het kind, jezelf of de andere ouder.

Als er geen officiële woonplaatsen zijn, informeer dan bij de ambtenaar van burgerlijke stand naar andere mogelijkheden.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaarten
 • Attest van de vermoedelijke bevallingsdatum (bij erkenning vóór de geboorte)

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand niet alle wettelijke documenten kan opvragen, informeert hij je over de documenten die je zelf nog moet voorleggen.

Kostprijs

Gratis.

Afschrift erkenningsakte

Is je kind al erkend in Rotselaar? Dan kun je online de erkenningsakte opvragen.

Afschrift erkenningsakte aanvragen

Burgerlijke stand

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 63 26
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9.00 tot 12.00 u.
Morgen open van 14.00 tot 17.00 u.
Alle openingsuren