U bent hier

Erkenning jeugdverenigingen

Wat?

Verenigingen kunnen bij het gemeentebestuur een aanvraag tot erkenning indienen. Jaarlijks wordt een lijst van alle erkende verenigingen vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Door deze erkenning heb je als vereniging recht op een voordelig tarief bij het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en specifieke subsidies (link).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor erkenning moet je vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen
- voor of door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar
- in de vrije tijd
- onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren
- georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie

  • Gehuisvest zijn op het grondgebied Rotselaar en autonoom kunnen opereren
  • Vrijetijdsbesteding in groep als doelstelling hebben
  • Werking op vrijwillige basis
  • Een gevarieerd en continu aanbod met minimaal twee samenkomsten per maand hebben.

Voldoet je vereniging aan bovenstaande voorwaarden? Dan kun je een erkenning aanvragen. Na advies van de jeugdraad neemt het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.

Contacteer dienst Jeugd en Kinderopvang voor meer informatie of hulp bij je aanvraag.