U bent hier

Erkenning sportverenigingen

Wat?

Verenigingen kunnen bij het gemeentebestuur een aanvraag tot erkenning indienen. Jaarlijks wordt een lijst van alle erkende verenigingen vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Door deze erkenning heb je als vereniging recht op een voordelig tarief bij het gebruik van gemeentelijke infrastructuur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor erkenning moet je vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen:

Rotselaarse sportvereniging

 • De vereniging ontplooit sportieve activiteiten die openstaan voor alle inwoners van Rotselaar
 • De vereniging is aangesloten bij een federatie
 • Ledenaantal tot en met 70 leden: minstens 40% van de leden is inwoner van Rotselaar
 • Ledenaantal van 71 tot en met 300 leden: minstens 25% van de leden is inwoner van Rotselaar
 • Ledenaantal meer dan 300 leden: minstens 15% van de leden is inwoner van Rotselaar
 • De vereniging moet minstens 1 jaar werking kunnen voorleggen

Rotselaarse verenigingen die aantreden in een nationale competitie

 • De vereniging ontplooit sportieve activiteiten op het grondgebied van Rotselaar
 • De vereniging is aangesloten bij een federatie
 • De vereniging treedt aan in een nationale competitie
 • De vereniging draagt de naam van Rotselaar of één van haar deelgemeentes in haar titel

Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als Rotselaarse sportvereniging worden erkend.

Rotselaars sportinitiatief

 • Je sportinitiatief ontplooit sportieve activiteiten die openstaan voor alle inwoners van Rotselaar
 • Ledenaantal tot en met 70 leden: minstens 40% van de leden is inwoner van Rotselaar
 • Ledenaantal 71 tot en met 300 leden: minstens 25% van de leden is inwoner van Rotselaar
 • Ledenaantal meer dan 300 leden: minstens 15% van de leden is inwoner van Rotselaar

Voldoet je vereniging of sportinitiatief aan bovenstaande voorwaarden? Dan kun je een erkenning aanvragen. De erkenning is pas definitief na vaststelling door het college van burgemeester en schepenen.

Download het aanvraagformulier

Sport

Provinciebaan 2
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 64 50
E-mailadres: 
sport@rotselaar.be