Evenementenreglement

Toerisme en Evenementen

Het zonaal evenementenreglement, opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost, zorgt ervoor dat er in de gemeenten van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost een uniforme reglementering van toepassing is voor het brandveilig organiseren van evenementen. Het biedt daarnaast ook een duidelijke leidraad voor organisatoren voor het brandveilig organiseren van een evenement.

Het zonaal evenementenreglement omvat de minimale veiligheidseisen waaraan tijdelijke inrichtingen en evenementen moeten voldoen om:

  • het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen
  • de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen
  • preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken

De algemene voorwaarden uit het reglement geven een duidelijk leidraad voor het maximaal aantal aanwezigen, inplanting en toegangswegen, evacuatie, zitplaatsen en tafels, blusmiddelen, veiligheidsmaatregelen en afspraken, elektrische installaties, decoratie, pyrotechnisch materiaal en ballonnen.

Het ‘Evenementenreglement brandveiligheid’ biedt ook een leidraad met specifieke voorwaarden betreffende gebouwen, feesttenten, standen, eetkramen en foodtrucks, kampvuren, vuurkorven, fakkels, campings, vuurwerk, podia, stellingen, geluidstoren en opblaasbare structuren, carnavalstoeten en kermissen.

Organiseert jouw vereniging of buurtcomité een evenement? Dan dient het evenement te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het reglement. Je kunt het reglement hier raadplegen.