U bent hier

Exploitatievergunning aanvragen

Maak een afspraak

Wat?

Een exploitatievergunning voor de horeca maakt het mogelijk een horecazaak open te houden. Elke toekomstige exploitant moet vóór het openen, het openhouden of het heropenen van een horecazaak een exploitatievergunning hebben.

Als uitbater bevind je je in één van volgende gevallen:

 • Je hebt een definitieve exploitatievergunning : je vergunning is 5 jaar geldig. Je vraagt een nieuwe aan vóór het einde van de geldigheidsduur van je huidige vergunning.
 • Je hebt een voorlopige exploitatievergunning: hierin is een termijn gesteld waarbinnen je moet voldoen aan de gebreken vermeld in het brandweerverslag. Zodra dat is gebeurd, vraag je opnieuw een brandweercontrole aan bij de dienst Lokale Economie.
 • Je hebt geen exploitatievergunning en deed nog geen aanvraag: je mag niet uitbaten.

Procedure

Een exploitatievergunning moet minimum 6 weken voor opening/vervaldatum aangevraagd worden via een (online) aanvraagformulier in te dienen bij de dienst Lokale Economie. In geval dat de brandweercontrole ouder is dan 5 jaar, dient een nieuwe controle aangevraagd te worden (download hier het aanvraagformulier voor brandweercontrole). De aanvraag wordt overgemaakt aan de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant, die je contacteren voor controle van je zaak. De brandweer maakt een controleverslag op en bezorgt het verslag aan jou en de gemeente.

 • De brandweer doet de controle op basis van het zonaal horecareglement.
 • Bij een negatief brandweerverslag dien je de inrichting in orde te maken. Je werkt alle opmerkingen in het brandweerverslag weg. Van zodra dit gebeurd is vraag je een nieuwe brandweercontrole aan bij de dienst Lokale Economie.
 • Bij een positief brandweerverslag levert de burgemeester een definitieve exploitatievergunning.
 • Op basis van een volledig negatief brandweerverslag kan de burgemeester de aanvraag weigeren en is er geen uitbating mogelijk. De gemeente verwittigt zelf de brandweer voor een controle.

Aandachtspunten

 • De exploitatievergunning horeca wordt afgeleverd aan de uitbater van een horecazaak, dus niet aan de eigenaar. Ze staat op naam en is niet overdraagbaar.
 • De aanvraag voor een exploitatievergunning wordt gericht aan de burgemeester, niet aan de brandweer.
 • Elke wijziging van de uitbating (infrastructuurwerken, wijziging binneninrichting, functiewijziging, nieuwe uitbater, …) noodzaakt een nieuwe brandweercontrole en afgifte van een nieuwe exploitatievergunning.
 • De aanvraag voor een exploitatievergunning inzake brandveiligheid gaat altijd samen met de aanvraag van een vergunning voor drankgelegenheid (schenken van gegiste dranken). 
 • Zonder deze vergunningen is er geen uitbating mogelijk.

Kostprijs

Aanvraag: gratis.

Controle Brandweer (indien nodig): kosten mogelijk. Zie artikel 3 van retributiereglement.

Maak een afspraak