Fuif organiseren

Jeugd

Fuif organiseren?

Wil je een fuif organiseren? Neem dan eerst het fuifreglement van Rotselaar grondig door. Er gelden namelijk enkele belangrijke regels en afspraken omtrent:

 • Sluitingsuur
 • Geluidsniveau
 • Veiligheid en bewaking
 • Verkoop van alcohol aan minderjarigen

Fuif aanvragen?

Vul deze twee formulieren in en bezorg ze aan jeugd@rotselaar.be:

 1. Algemeen aanvraagformulier
 2. Aanvraagformulier voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten

Handleiding en tips voor het invullen van ‘Aanvraagformulier voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten’:

 • Een fuif past onder het vakje ‘occasionele dansgelegenheid’.
 • Hou het ondernemingsnummer van je vereniging bij de hand.
 • Personen die bewakingsactiviteiten willen uitvoeren moeten lid zijn van je vereniging of een aantoonbare band met de vereniging hebben en meerderjarig zijn (+18).
 • De ‘leidinggevenden’ (punt 8) moeten minstens 21 jaar oud zijn.
 • Kijk na in het fuifreglement hoeveel vrijwilligers en vergunde bewakingsagenten je al dan niet moet inzetten. Dit is afhankelijk van de grootte en locatie van jouw fuif.

Het ‘Aanvraagformulier voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten’ is een document van de FOD Binnenlandse Zaken. Gelieve dit aanvraagformulier enkel te bezorgen aan de jeugddienst. De jeugddienst bezorgt je fuifaanvraag aan de FOD Binnenlandse Zaken en de burgemeester.

Vraag je fuif tijdig aan!

 • Minstens 1 maand op voorhand voor fuiven die doorgaan in een vaste infrastructuur (fuifzaal, verenigingslokaal, jeugdhuis, ...) met een max. bezoekersaantal van 400 personen.
 • Minstens 3 maanden op voorhand voor fuiven met een maximum bezoekersaantal van 400 personen.
 • Minstens 3 maanden op voorhand voor fuiven die niet doorgaan in een tent of in openlucht.

Geluidsnormen op fuiven

Maximale geluidsniveau tijdens de volledige duurtijd van de fuif: LAeq,15min = 95dB(A).