U bent hier

Kandidaatstellingen

De voorwaarden en regels om zich kandidaat te stellen verschillen naargelang je kandidaat bent voor de verkiezingen van het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordiger of het Vlaams parlement.

De voorwaarden en formulieren zoals de voordrachtakte, de akte van bewilliging,…vind je op de website van de federale overheid.

Kandidaatstellingen

Kamer van volksvertegenwoordigers

Wanneer:
vrijdag 29 maart 2019, tussen 14 en 16 uur of op zaterdag 30 maart 2019, tussen 9 en 12. 

Waar:
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5 (deur 93 – 2de verdieping), 3000 Leuven

Vlaams parlement

Wanneer:
vrijdag 29 maart 2019, tussen 14 en 16 uur of op zaterdag 30 maart 2019, tussen 9 en 12. 

Waar:
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5 (deur 93 – 2de verdieping), 3000 Leuven

Europees parlement

Wanneer: 
vrijdag 29 maart 2019, tussen 14 en 16 uur of op zaterdag 30 maart 2019, tussen 9 en 12. 

Waar:
bij het collegehoofdbureau te Mechelen (Nederlands kiescollege) 
Keizersstraat 20, 2800 Mechelen