Kids-ID afhalen en/of (opnieuw) activeren.

Bevolking

Ongeveer drie weken na de aanvraag van de kids-ID krijg je een brief met een pin- en pukcode (kinderen vanaf 6 jaar) of een pukcode (kinderen onder 6 jaar) toegestuurd op je domicilieadres.

Met die codes kom je op afspraak naar het gemeentehuis. Een afspraak is nodig, omdat je niet enkel je Kids-ID afhaalt. Tijdens de afspraak:

  • Voert een medewerker enkele veiligheidscontroles uit om zeker te zijn dat de chip van je Kids-ID in orde is en om zeker te zijn dat jij de persoon bent van wie de Kids-ID is.
  • Helpt een medewerker je om de kaart te activeren. Je krijgt ook meteen de kans om de pincode (voor kinderen vanaf 6 jaar) te wijzigen.
  • Geeft een medewerker je meer uitleg over authentificatiecertificaten op de kaart (voor kinderen vanaf 6 jaar). Je krijgt daar ook meer informatie over mee.

Hoe maak je een afspraak?

  • Je haalt je Kids-ID af door een afspraak te maken via de link boven- of onderaan deze pagina.

Wat meebrengen?

  • Je oude kids-ID of het vervangingsattest.
  • De pin- en pukcodes die je thuis kreeg om je Kids-ID af te halen.
  • Het kind hoeft niet mee aanwezig te zijn voor het afhalen van de Kids-ID.