Kinderdagverblijf ‘de Hummeltjes’ uitgebreid met acht plaatsen

Kinderdagverblijf ‘de Hummeltjes’ is uitgebreid. De vernieuwde infrastructuur is vandaag officieel in gebruik genomen door de baby’s en begeleiders. Met de investering creëert de gemeente Rotselaar acht bijkomende opvangplaatsen in haar kinderdagverblijf en komt het totaal zo op 67 plaatsen.

Het gebouw van het Rotselaarse kinderdagverblijf ‘de Hummeltjes’ werd recent uitgebreid met een nieuwe leefruimte. Een kwalitatieve ruimte waar de begeleiders alles ter beschikking hebben om de baby’s in de watten te leggen.

Door te investeren in de verdere uitbouw van het gemeentelijke kinderdagverblijf, komen er acht opvangplaatsen bij. Zo kunnen er nu maandelijks in totaal 83 kinderen terecht in gemeentelijke kinderdagverblijf ‘de Hummeltjes’. Dit is een belangrijke uitbreiding om de kwalitatieve opvang dichtbij huis te verzekeren en uit te breiden voor onze jonge gezinnen.

Meer opvangplaatsen

Het realiseren van nieuwe opvangplaatsen is een belangrijke prioriteit voor het Rotselaarse gemeentebestuur. In Rotselaar staat de teller in 2024 al op 234 opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Daarmee scoort Rotselaar ver boven het provinciale en Vlaamse gemiddelde.

Ouders hebben nood aan een goed evenwicht tussen wonen, werken en leven. Een ruim en kwalitatief aanbod van kinderopvang in de buurt is dus noodzakelijk om onze gezinnen goed te ondersteunen. Door in te zetten op een uitbreiding van het aantal opvangplaatsen, is Rotselaar voorbereid op de toekomst. Daarom zijn we heel blij met deze acht bijkomende plaatsen en blijven we verder investeren in een uitgebreid en kwalitatief aanbod van kinderopvang.

Uitbreiding gebouw

De nieuwe leefruimte is een uitbreiding die aansluit op de achterzijde van het bestaande gebouw. Daarvoor werden dezelfde materialen gebruikt om het hele kinderdagverblijf een eenduidige uitstraling te geven. Binnen is alles aanwezig om de baby’s en peuters kwalitatief te verzorgen. Daarbij was er ook heel wat aandacht voor het comfort van de kinderbegeleiders.

Lokaal Loket Kinderopvang

Het nieuwe Huis van het Kind Rotselaar beschikt over een lokaal Loket Kinderopvang. Dit loket helpt ouders maximaal en persoonlijk in de zoektocht naar een geschikte opvangplaats in de gemeente.

Tegelijk stimuleert de gemeente ook de opstart en de werking van nieuwe opvanginitiatieven. Geïnteresseerde starters worden hierbij door de gemeente persoonlijk begeleid en ondersteund. Zo wil de gemeente Rotselaar nieuwe kinderdagverblijven en onthaalouders aantrekken. Jaarlijks organiseert de gemeente ook een ontmoetingsdag met alle bestaande opvanginitiatieven om hen met raad en daad bij te staan en hun werking verder te ondersteunen.